Prosila bych jeden podpis, pane řediteli

Elektronický podpis není Váš naskenovaný podpis, který si vložíte jako obrázek do textového editoru na konec dokumentu. Jedná se o speciální dokument, který se automaticky připojí k podepisovanému dokumentu a vytvoří tak neoddělitelnou sadu. Z té je možno jednoznačně určit totožnost autora a zjistit, že dokument nebyl po podepsání změněn.

Každý, kdo si elektronický podpis zařídí, jich může vlastnit několik (např. jeden osobní, profesní atp.). Největší měrou je elektronický podpis využíván při e-mailové komunikaci, kdy je možné certifikovaný elektronický podpis nastavit do poštovního klienta a ten poté může Vaši korespondenci digitálně podepisovat. Takto podepsaný e-mail je pak hodnocen jako spolehlivý.

K podepisování dokumentů slouží privátní (tajné) klíče a ke čtení a ověření identity autora slouží klíče veřejné. Důležité je, že každý klíč je vázán pouze ke konkrétnímu dokumentu (je tzv. bitově závislý - bit = základní jednotka informace s hodnotou 0 nebo 1, pravda nebo nepravda).

Jak takový elektronický podpis vlastně vzniká? K tomu je zapotřebí složitého matematického algoritmu, jež tyto klíče generuje. Využívá se zde tzv. prvků šifrování. Rozkódování takovéhoto klíče by trvalo několik desítek let i tomu dnes nejvýkonnějšímu počítači (a bez záruky úspěšného dekódování).

Více podrobností naleznete v zákoně č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

Kde si můžete takový elektronický podpis objednat?

Pokud se hodláte o elektronickém podpisu dozvědět informace zábavnou formou, nabízí se čtyřdílný seriál, který vyšel na Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS). Budete potřebovat zvukovou kartu s reproduktory a v prohlížeči mít nainstalován Macromedia Flash Player.

  1. Jak to celé funguje?
  2. Jak si opatřit elektronický podpis?
  3. Jak a kdy používat elektronický podpis?
  4. Elektronická podatelna vašeho úřadu

Zpět