Desatero přikázání počítačové etiky

  1. Nepoužiješ počítače ke škodě jiného
  2. Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí
  3. Nebudeš slídit v souborech jiných lidí
  4. Nepoužiješ počítače ke krádeži
  5. Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví
  6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi nezaplatil(a)
  7. Nepoužiješ neoprávněně počítačového zdroje jiných lidí
  8. Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného
  9. Budeš přemýšlet o společenských následcích programu, který jsi stvořil(a)
  10. Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou

Volně převzato z The Computer Ethics Institute.

Zpět