Zpět

Jak na Adresář kontaktů?

Jak se pracuje s kontakty a skupinami v Adresáři kontaktů?


Adresář nabízí jednoduchou databázi kontaktů (e-mailové adresy, telefony, faxy a další údaje). Tyto kontakty mohou být sdružovány do tzv. skupin. Do každé skupiny patří určití členové. Tyto členy můžete vybrat z již existujících kontaktů nebo je zde vytvořit.

Adresář s kontakty

Může nastat situace, kdy několik členů bude společných pro více skupin. Takovéto členy pak stačí při vytvoření skupiny pouze vybrat z již existujících kontaktů.

Skupina s názvem komise - obsahuje členy: Hrubá, Adamec, Pěnička

Obr.: Skupina s názvem komise - obsahuje členy: Hrubá, Adamec, Pěnička


Skupina s názvem učitelé - obsahuje členy: Hrubá, Pěnička

Obr.: Skupina s názvem učitelé - obsahuje členy: Hrubá, Pěnička

Zpět