Zpět

Jak filtrovat poštu na Atlas.cz?

Zajímá mě, jak mohu provést filtraci mé pošty na atlasu. Vaše žákyně Hana Šustáková


Následující odpověď je s menšími drobnostmi univerzální pro většinu freemailů.

Jak bývá zvykem, filtrování je umístěno v Nastaveních, kam tedy musíte přepnout webové rozhraní Atlasu.

Nástroje Atlasu

Tlačítkem Nový filtr spustíte jednoduchého průvodce, který Vám pomůže filtr sestavit.

Nástroje Atlasu

V ukázce je vytvořen průvodcem filtr, který zajistí přesměrování e-mailu ze zadané adresy do složky Skupina A.

Průvodce sestavením filtru

Filtr, který vytvoříte či změníte nezapomeňte uložit! Filtrů můžete používat vícero.

Uložení filtru a přidání dalšího

Zpět