Školení P sestává ze tří modulů:

  1. úvodní modul
  2. dva volitelné moduly

a je zakončeno závěrečnou prací.

Úvodní modul je povinný pro zájemce o další vzdělávání v úrovni P. Navazuje na školení Z a obsahuje některá témata rozšiřující a doplňující toto školení. Základní cíle úvodního modulu jsou informační a motivační. Školení má pedagogického pracovníka seznámit s dalšími možnostmi smysluplného užití výpočetní techniky ve školní praxi, motivovat jej pro toto užití a poskytnout mu informace pro následný účelný výběr navazujících specializovanějších modulů.

Zdroj: www.e-gram.cz

Časová dotace úvodního modulu úrovně P je 20+10 vyuč. hodin (20 vyuč. hodin představuje prezenční výuku, 10 hodin je věnováno samostudiu nebo konzultacím).

Obsahová náplň úvodního modulu:

- Elektronická komunikace (3 v. h.) Podrobnosti
- Pokročilá práce s textem (4 v. h.) Podrobnosti
- Počítačová grafika a prezentace (4 v. h.) Podrobnosti
- Tabulkový kalkulátor (4 v. h.) Podrobnosti
- Školní síť a její využití (3 v. h.) Podrobnosti
- ICT a změny ve výuce (2 v. h.) Podrobnosti