Na školení lektorů, které proběhlo 10. a 11.9.2003 bylo dohodnuto, že se můžete zapojit do výměny vzorových příkladů, které se dají využít pro úvodní modul školení P. Proto bych rád dostál slibů, které jsem zde přednesl a uveřejňuji zde první vlaštovky.

Jednotlivé úlohy jsou zkomprimovány archivačním programem WinZip. Archiv obsahuje kromě vlastní ukázky i soubor readme.txt, v němž je krátký popis příkladu.

Pokud se tedy budete chtít zapojit do této činnosti, pošlete mi na adresu martin.korous@markonet.cz také Vaši ukázku v podobném tvaru, jako jsou ty zde uvedené. Předem děkuji za Váš zájem a doufám, že časem tuto naši aktivitu oceníte při své práci a školeních.

  Archiv Tématický celek Obsah
ZIP, 6 631 B uloha001.zip Pokročilá práce s textem Test znalostí
ZIP, 5 504 B uloha002.zip Pokročilá práce s textem Obsahy
ZIP, 60 335 B uloha003.zip Počítačová grafika a prezentace Vizitka
ZIP, 6 199 B uloha004.zip Počítačová grafika a prezentace Leták
ZIP, 395 461 B uloha005.zip Počítačová grafika a prezentace Potisk CD
ZIP, 99 093 B uloha006.zip Pokročilá práce s textem Brožura - propozice závodu
ZIP, 3 052 B uloha007.zip Pokročilá práce s textem Diktát na procvičení i/y, mě/mně
ZIP, 56 430 B uloha008.zip Počítačová grafika a prezentace Ukázková prezentace
ZIP, 24 576 B uloha009.zip Pokročilá práce s textem Část diplomové práce
ZIP, 2 553 B uloha010.zip Tabulkový kalkulátor db kontaktů (i pro hromad. koresp.)

Pro úplnost zde ještě uvádím e-mailový kontakt na lektory, se kterými jste se setkali na školení, jakožto "školitelé školitelů":