Pravidla konzultací
(chat a diskuzní fórum)

Zavazuji se, že při konzultacích neuveřejním takový příspěvek, který by byl schopen naplnit skutkovou podstatu trestného činu podle § 198, § 198a, § 199, § 205, § 206 trestního zákona, jakož i dalších, tam uvedených trestných činů a pokud tak učiním, bude to na moji vlastní odpovědnost.

Jsem si vědom, že mé příspěvky nesmějí být v rozporu s právem na ochranu osobnosti a že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejich svolením.

Mé příspěvky při konzultaci se budou týkat daného tématu, nebudou se od něj záměrně vzdalovat.

Beru na vědomí, že lektor Mgr. Martin Korous, nenese odpovědnost za obsah příspěvků zde uveřejněných.

Lektor má právo příspěvky, jejichž uveřejnění by mohlo naplnit skutkovou podstatu některého z trestných činů nebo by porušovaly či mohly porušit práva a právem chráněné zájmy třetích osob odstranit z diskusního serveru. V tomto případě lektor neodpovídá za jakékoliv škody, jež by vznikly nebo mohly vzniknout osobám, které takový příspěvek uveřejnily.

Přihlášení do chatu

Z Vaší poštovní schránky odešlete e-mail ve tvaru:

Komu: (To:)
Předmět (Subject:)
Text zprávy:

Po ukončení školení bude Vaše uživatelské jméno a přístupové heslo automaticky odstraněno, proto se již odhlašovat nemusíte.

Přihlášení do diskuzního fóra

Z Vaší poštovní schránky odešlete e-mail ve tvaru:

Komu: (To:)
Předmět (Subject:)
Text zprávy:
Odhlášení z diskuzního fóra

Z Vaší poštovní schránky odešlete e-mail ve tvaru:

Komu: (To:)
Předmět (Subject:)
Text zprávy: