(České Budějovice) 10. - 11.9.2003 - proškolení lektorů úvodního modulu školení poučených uživatelů. Budoucí lektoři byli seznámeni s metodikou úvodního modulu školení P a bylo jim představeno i ukázkové řešení, jak bude vypadat on-line podpora tohoto školení v Pedagogickém centru, České Budějovice. Na jejich zvážení pak bylo ponecháno, jak se k tomuto problému postaví sami. (FOTOGRAFIE)

(Liberec) 20. - 22.6.2003 - pracovní seminář lektorů základního modulu školení poučených uživatelů. Zde byla certifikována první šedesátka lektorů, tzv. "školitelé školitelů". (FOTOGRAFIE)