| WebDesign > Jak postupovat? |

Jak postupovat v případě,
že chcete využít našich služeb?

Nejjednodušším řešením je zkontaktovat naše zákaznické centrum a dohodnout si termín osobní schůzky. Na této schůzce spolu projednáme strategii Vaší prezentace a budeme konzultovat následujících 6 bodů:

  • Analýza
  • Návrh
  • Sestavení
  • Testování
  • Vystavení a propagace
  • Aktualizace

Analýza

zahrnuje zjištění informací o Vámi požadovaném projektu a Vaše cíle. Zvolíme vhodnou strategii, která bude provázet celou Internetovou prezentaci. Seznámíme se s Vaší současnou marketingovou politikou a přizpůsobíme jí i zvolenou strategii tak, aby byla pokryta konkrétní zájmová skupina či klientská základna.

V této fázi uvažujeme i s Vaší dosavadní formou prezentace, která by se měla v základních bodech, jako jsou grafika či logotypy, ztotožňovat s prezentací Internetovou. Proto rádi uvítáme jakékoli materiály související s Vaší dosavadní reklamní kampaní. Nedílnou součástí analýzy je i předběžné zjištění rozsahu cílového projektu.

Návrh

poslouží jako ilustrační motiv analyticky rozpracovaného projektu. Tento layout nám ukáže možnosti projektu, jeho provázanost i ovladatelnost založenou na intuici.

Sestavení

V okamžiku, kdy bude návrh odsouhlasen a budou předány veškeré materiály ke zpracování, nastane fáze sestavení prezentace dohodnutou programovací technikou. Při programování nepoužíváme žádný specializovaný editor, což nám nejen dává dokonalou kontrolu nad celou prezentací, ale také minimalizuje velikost výsledné stránky.

Testování

je prováděno před každým vystavením prezentace. Prezentace je prověřena v několika webových prohlížečích, je testována při základních rozlišeních (800×600 a 1024×768), aby bylo zaručeno jejich korektní zobrazení. Prověřena je i provázanost a funkčnost jednotlivých stránek.

Vystavení a propagace

bývá často považováno za závěrečnou fázi projektu. Zajistíme Vám příslušný program WebHostingu (prostor pro umístění Vaší prezentace) u osvědčené firmy na prověřeném serveru. Pokud má být prezentace umístěna na vlastní doméně, zprostředkujeme Vaše zaregistrování u registrátora doménových jmen (domény) v ČR.

Při tomto postupu nesmíme zapomenout na dostatečné propagování projektu na Internetu. Některé programy WebHostingu již tuto vlastnost obsahují, u jiných tuto propagaci zajistíme. Propagace se provádí z toho důvodu, aby bylo možné pohodlně vyhledat Vaše stránky v co největším počtu vyhledávacích centrál a dala se tím možnost, širšímu okruhu budoucích čtenářů či klientů, snazšího nalezení potřebných informací uložených na Vašich WWW stránkách.

Pokud si vyžádáte vynechání tohoto bodu, bude Vám vyhověno. Kdykoli pak můžete o tuto službu zažádat.

Aktualizace

je velmi důležitým prvkem úspěšného webu na který se zapomíná. Tomuto bychom se chtěli vyhnout a proto tuto službu nabízíme jako standardní součást vytvořené strategie. Aktualizace je možné dohodnout pravidelně či zcela nahodile podle Vašich potřeb. Nemělo by dojít k situaci, kdy na Vašich WWW stránkách budou neaktuální informace, které by mohly posléze poškodit zvolenou strategii.

Pro flexibilnější přístup ke klientům též nabízíme jejich pravidelné informování o změnách na Vašich WWW stránkách. Jistě bude tato služba vyhledávána pravidelnými čtenáři Vašeho webu a budou se rádi a včas k Vám vracet. Toho lze docílit i cílenou reklamou reprezentovanou například soutěžemi či anketami.

Kontakt

Nyní již víte, co od Vás budeme potřebovat za informace a nyní nás již můžete oslovit.

Kontaktní osoba:

Mgr. Martin Korous


GSM: +420 606 522 128
martin.korous@markonet.cz
ICQ: 139429630

02.09.2007, 08:42 vytvořil Administrator