| Výuka > Úvod do PHP > Zápis PHP |

Zápis PHP

Skript vytvořený v PHP je uložen v souboru s koncovkou PHP (někdy též PHP3 nebo PHP4 - to je nastaveno v konfiguraci serveru). Tento soubor je opět textový, stejně tak jako např. HTML stránka, proto nám pro vlastní sestavování skriptu postačí jednoduchý ASCII editor (např. Poznámkový blok z MS Windows).

PHP skript může být součástí HTML dokumentu nebo jako samostatný skript. Je li součástí HTML kódu, v místě, kde začínáme skriptovat je nutné použít pro tento účel vyhrazenou klauzuli, viz ukázka.

<html>
<head>
 <title> titulek stránky </title>
</head>

<body>
<h1> Náš první skript v PHP </h1>
...
<?php
zde bude vlastní skript
?>
...
</body></html>

Někdy se též můžete setkat s klauzulí zkrácenou (<? ... ?>), či zápisem podobným definici JavaScriptu (<script language="PHP"> ... </script>).

Jednotlivé příkazy PHP se pak zapisují mezi tyto klauzule a každý příkaz či funkce musí být ukončena středníkem.

31.08.2007, 12:53 vytvořil Administrator