| Výuka > Úvod do PHP > Zápis do souboru |

Zápis do souboru

Zápis do souboru se provádí obdobně jako čtení. Před vlastním zápisem musí být soubor otevřen a nastaven příslušným způsobem pro zápis (nebo přidávání). Pro zápis se používá např. funkce fwrite(), jejíž syntaxe je:

fwrite(identifikátor, řetězec, [délka])

Poslední parametr je nepovinný, pokud je ovšem uveden bude do souboru uložen příslušný počet znaků. Pokud uveden není, uloží se řetězec celý.

31.08.2007, 13:36 vytvořil Administrator