| Výuka > Úvod do PHP > Výpis řetězce |

Výpis řetězce

Pro vypsání řetězce nebo obsahu proměnné se používá jedna z následujících funkcí:

  • echo(řetězec)
  • print(řetězec)
<?php
  echo("První práce s PHP");
?>

V předchozí ukázce předal server prohlížeči řetězec První práce s PHP pomocí funkce echo. Stejným způsobem se používá i funkce print. Tyto funkce lze používat i bez kulatých závorek, což znamená že zápisy:

  echo("První práce s PHP");
  echo"První práce s PHP";

jsou shodné a pokaždé bude vypsán stejný řetězec. Ještě si ukážeme, jak předat prohlížeči formátovaný řetězec. V další ukázce budeme chtít v prohlížeči vypsat zadaný řetězec tučným písmem:

<?php
  echo("<b>První práce s PHP</b>");
?>

Server tedy zpracuje daný skript, prohlížeči předá celý obsah uvozovek, a ten pak vypíše daný řetězec s použitím formátování - řetězec bude tedy zobrazen tučně.

V předchozí ukázce jsme řetězec formátovali pomocí HTML značky, ovšem do PHP můžeme vkládat i formátovací prvky CSS (kaskádových stylů). Následující ukázku zapište do jednoho řádku!

<?php
  echo("<span
   style='font-weight: bold;'> První práce s PHP
  </span>");
?>

Zajisté jste v předchozí ukázce zaznamenali použití uvozovek a apostrofů. Později si ještě ukážeme další práci s tzv. escape sekvencemi.

31.08.2007, 12:54 vytvořil Administrator