| Výuka > Úvod do PHP > Únikové (escape) sekvence |

Únikové (escape) sekvence

Pro escape sekvence se používá znak \ (zpětné lomítko) za nímž následuje znak, který má být považován za literál a nemá se tedy provádět. Pokud tedy potřebujete vypsat v řetězci znak uvozovky, před tímto znakem musí být zpětné lomítko. Ukázku opět zapi�te do jednoho řádku!

<?php
  echo("Bobek ráno vyskočil
     z klobouku a pravil: \"Vstávat,
     je ráno\"");
?>

K dalším escape sekvencím patří:

sekvence popis
\' apostrof
\" uvozovky
\\ zpětné lomítko
\$ dolar
\n nový řádek
\r přechod na začátek řádku
\t tabulátor

Nyní bychom mohli tedy ukázku, kde jsme řetězec formátovali pomocí CSS, upravit následujícím způsobem:

<?php
 echo("<span style=\"font-weight: bold; \">
     První práce s PHP </span>");
?>

31.08.2007, 12:58 vytvořil Administrator