| Výuka > Úvod do PHP > Proměnné v PHP |

Proměnné v PHP

Jako všechny programovací jazyky i PHP umožňuje uložit části dat do proměnných a pak k nim přistupovat pomocí jejího názvu. Všechny proměnné musí začínat znakem $ (dolar). Tak jako např. JavaScript i PHP nevyžaduje udání typu proměnných (proměnné se zadávají jako beztypové) a PHP si typ určí podle hodnoty, kterou do proměnné vložíme. V další ukázce si vytvoříme proměnnou do které vložíme řetězec, který necháme poté vypsat do prohlížeče.

<?php
  $jmeno = "Martin";
  echo($jmeno);
?>

Přiřazení se provádí znakem = (rovnítko).

PHP je jazyk tzv. Case Sensitive, což znamená že při definici záleží na velikosti písmen (viz ukázka)

<?php
  $jmeno = "Martin";   // toto je první proměnná
  $JMENO = "Martin";   // toto je druhá proměnná
?>

31.08.2007, 12:56 vytvořil Administrator