| Výuka > Úvod do PHP > Příkaz if |

Příkaz if

Příkaz if umožňuje provádět vybrané části kódu pouze pokud nastanou dané podmínky. Konstrukce příkazu if je následující:

<?php
 if (podmínka)
  { příkazy pro splněnou podmínku }
 else
  { příkazy pro nesplněnou podmínku }
?>

Větev else není povinná, proto se nemusí za určitých okolností uvádět. Jednotlivé příkazy ve větvích se píší do složených závorek a oddělují se středníkem. Daný blok bude vykonán na základě podmínky - pokud podmínka je splněna (hodnota pravda), provede se první větev, pokud podmínka splněna není (výsledek je nepravda), provede se větev else, pokud je uvedena. Více v následující ukázce:

<?php
 $jmeno="Martin";
 if ($jmeno == "Martin")
  { echo ("Ahoj Martine"); }
 else
  { echo ("Ahoj, tebe ještě neznám"); }
?>

Předchozí příklad zjišťuje, zda v proměnné $jmeno je řetězec Martin. Pokud je podmínka splněna, server předá prohlížeči řetězec Ahoj Martine. Pokud ovšem podmínka splněna není, provede se větev else a server předá řetězec Ahoj, tebe ještě neznám.

PHP ještě nabízí vytvoření podpodmínky. Syntaxe je pak následující:

<?php
 if (podmínka)
  { příkazy pro splněnou podmínku }
 elseif (podpodmínka)
  { příkazy pro splněnou podpodmínku }
 else
  { příkazy pro nesplněnou podpodmínku }
?>

Více snad napoví následující ukázka, v níž se pokusíme zjistit, zda číslo je kladné, záporné nebo nulové:

<?php
 $cislo=-2;
 if ($cislo > 0)
  { echo ("Číslo je kladné"); }
 elseif ($cislo == 0)
  { echo ("Číslo je nula"); }
 else
  { echo ("Číslo je záporné"); }
?>

31.08.2007, 13:04 vytvořil Administrator