| Výuka > Úvod do PHP > Práce se soubory |

Práce se soubory

PHP podporuje celou řadu operací se souborovým systémem, počínaje vytvořením souboru či adresáře a konče např. čtením či zápisem do něj. Nejprve si popíšeme některé základní operace, které si pak najednou ukážeme v konkrétním příkladě.

Každý soubor, se kterým budeme pracovat, musí být otevřen v určitém režimu. Soubory se otevírají pomocí funkce fopen(), jehož syntaxe je:

fopen(název_souboru, režim)

Parametr režim nastavuje způsob práce se souborem. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce:

režim význam
a Otevře soubor pouze pro přidávání. Nová data budou přidána za konec stávajícího souboru. Pokud soubor neexistuje, dojde k pokusu o jeho vytvoření.
a+ Otevře soubor pro přidávání a čtení z něj. Data budou zapisována na konec stávajícího souboru. Pokud soubor neexistuje, dojde k pokusu o jeho vytvoření.
r Otevře daný soubor pouze pro čtení.
r+ Otevře soubor pro čtení a zápis. Data budou zapsána na začátek stávajícího souboru.
w Otevře soubor pouze pro zápis. Stávající obsah souboru bude ztracen. Pokud soubor neexistuje, dojde k pokusu o jeho vytvoření.
w+ Otevře soubor pro zápis a čtení. Stávající obsah souboru bude ztracen. Pokud soubor neexistuje, dojde k pokusu o jeho vytvoření.
b Se souborem se bude pracovat v binárním režimu

31.08.2007, 13:11 vytvořil Administrator