| Výuka > Úvod do PHP > Práce s řetězci |

Práce s řetězci

PHP nabízí celou řadu funkcí pro práci s řetězci. My si zde představíme pouze některé z nich, zejména ty, které budeme potřebovat později pro naši práci při sestavování tabulky z CSV souboru.

První funkcí je trim(), jež odřízne prázdné znaky (mezery, tabulátory, znaky konce řádku atp.) na začátku a konci řetězce - viz ukázka:

<?php
  echo (trim("    řetězec    "));
?>

Pro oříznutí řetězce zleva se používá funkce ltrim(), pro oříznutí konce řetězce se používá chop() (nebo také rtrim()).

Další zajímavou funkcí je strlen(), která spočítá počet znaků v řetězci.

<?php
  echo (strlen("Nejneobhospodářovávatelnějšími"));
  # vypíše 30
?>

Dále budeme potřebovat funkci, která vyhledá v řetězci podřetězec a ten nahradí jiným. Tato funkce se jmenuje ereg_replace() a její syntaxe je:

ereg_replace(podřetězec1, podřetězec2, řetězec)

Podřetězec1 obsahuje znaky, které chceme v řetězci vyhledat a nahradit je podřetězcem2.

31.08.2007, 13:39 vytvořil Administrator