| Výuka > Úvod do PHP > Pohyb uvnitř souboru |

Pohyb uvnitř souboru

Při práci uvnitř souboru se nastaví aktuální pozice do místa, kde skončilo čtení či zápis. Pro návrat na začátek souboru se používá funkce rewind(), jejíž syntaxe je:

rewind(identifikátor)

Pokud je zapotřebí nastavit novou aktuální pozici uvnitř souboru, použije se funkce fseek() se syntaxí:

fseek(identifikátor, posun)

Posun je počet bytů (znaků) od začátku souboru.

Zjištění aktuální pozice ukazatele v souboru se provede funkcí ftell().

ftell(identifikátor)

Tato funkce se dá např. použít pro nastavení nové pozice v souboru. Zjistí se aktuální pozice a k ní se přidá hodnota, která pozici přenastaví.

Další zajímavou funkcí je feof(), která zjišťuje, zda náhodou není aktuální pozice na konci souboru.

Následující ukázka představuje jednoduchý skript, který čte data ze souboru a zároveň je zobrazuje do prohlížeče tak dlouho, dokud nedorazí na jeho konec.

<?php
 if (!$soubor=fopen("text.txt","r"))
  { echo ("Se souborem nelze pracovat!"); }
 else
  { while (!feof($soubor))
   {
    echo (fgetc($soubor));
   }
  }
?>

31.08.2007, 13:37 vytvořil Administrator