| Výuka > Úvod do PHP > Nastavení serveru |

Nastavení serveru

Pokud potřebujete nastavit vlastnosti pro UniformServer, spusťte jej a v prohlížeči zadejte adresu http://127.0.0.1/a/. Tím se spustí administrační konzole, v níž můžete nastavovat vlastnosti serveru (Uniform Server configuration).

Při konfiguraci můžete nastavit vlastnosti Apache serveru a konfiguraci PHP. Právě zde se též nastavuje indexový soubor, název serveru a portu na němž běží (standardně localhost:80), e-mailovou adresu na administrátora atp.

31.08.2007, 12:50 vytvořil Administrator