| Výuka > Úvod do PHP > Konstanty |

Konstanty

Konstanty jsou hodnoty, které se nikdy nemění (π, poledne, pravý úhel, atp.). S konstantami se pracuje podobně jako s proměnnými, ovšem před názvem konstanty není znak $ (dolar). Konstantu vytvoříme pomocí funkce define() - viz ukázka:

<?php
  define("PC",
   "Pedagogické centrum České Budějovice");
?>

Jak vypsat takovouto konstantu napoví následující ukázka:

<?php
  echo(PC." Vám přeje příjemný den");
?>

Tečka mezi konstantou a řetězce se používá pro jejich spojení a prohlížeči je tedy předán řetězec Pedagogické centrum České Budějovice Vám přeje příjemný den.

31.08.2007, 13:01 vytvořil Administrator