| Výuka > Úvod do PHP > Komentáře |

Komentáře

Pro vytvoření poznámek nebo při ladění skriptu se používají komentáře. Takovéto komentáře se pak při zpracování ignorují a prohlížeči nejsou předávány. Komentáře mohou být buď jednořádkové:

// Toto je jednořádkový komentář
# Jiný zápis jednořádkového komentáře

nebo víceřádkové:

/* Toto je víceřádkový komentář,
který může pokračovat na dalším řádku,
dalším
a
dalším */

V prvním případě je komentář od příslušné značky až do konce řádku, v druhém případě je komentář ohraničen příslušnými znaménky.

31.08.2007, 12:57 vytvořil Administrator