| Výuka > Úvod do PHP > Jazyk PHP |

Jazyk PHP

PHP je dynamický skriptovací jazyk zabudovaný na straně serveru a předávající zpracované výsledky klientskému počítači. Vlastní skript se tedy provádí již na straně serveru a do prohlížeče je předán výsledek zpracování skriptu. Pokud má tedy např. skript vypsat nějaký řetězec, server tento požadavek zpracuje a vyhodnotí a do prohlížeče je předán výsledek - tedy daný řetězec bez formátování. Pokud tento řetězec má být zformátován pomocí HTML, musí se již ve skriptu toto formátování uvést a server pak řetězec prohlížeči předá i s formátovacími parametry.

31.08.2007, 12:52 vytvořil Administrator