| Výuka > Úvod do PHP > Datové typy |

Datové typy

PHP má tři základní datové typy:

 • celá čísla (integer)
 • desetinná čísla (double)
 • řetězce (string)

a dva složitější, kterým se v našem úvodu věnovat nebudeme:

 • objekt (object)
 • pole (array)

V úvodu jsme si řekli, že PHP si přiřadí typ proměnné podle jejího obsahu. To si nyní ukážeme v následující ukázce:

<?php
 $pom = 5;   // celé číslo (integer)
 $pom = 5.0;  // desetinné číslo (double)
 $pom = "5";  // řetězec (string)
 $pom = "pět"; // řetězec (string)
?>

V různých programovacích jazycích jste se mohli ještě setkat s typem, který vyjadřuje logickou pravdu či nepravdu (boolean). PHP však takovýto typ nemá. Pro rozhodování, zda výsledek je nepravda se používá hodnota 0 (u desetinných čísel 0.0) a všechny ostatní hodnoty pak vyjadřují logickou pravdu. U řetězců nepravdu vyjadřuje prázdný řetězec (""), pravdu pak řetězec neprázdný.

31.08.2007, 13:00 vytvořil Administrator