| Výuka > Úvod do PHP > Cyklus while |

Cyklus while

Tento druh cyklu vyhodnocuje logický výraz. Pokud je tento výraz pravdivý, provede kód uvnitř složených závorek, pokud není, obsah závorek je přeskočen. Podmínka se testuje vždy na začátku každého průchodu cyklem. Provádění cyklu lze přerušit v kódu pomocí příkazu break.

<?php
 $i=1;
 while ($i < 5) 
 {
  echo ($i);
  $i++;
 }
?>

Předcházející ukázka provádí triviální cyklus, který se opakuje do té doby, dokud není splněna zadaná podmínka. V tabulce je zaznamenáno, co se v cyklu provádí a jak dlouho cyklus poběží:

průběh cyklem hodnota $i na začátku cyklu co se zobrazí hodnota $i na konci cyklu
1. 1 1 2
2. 2 2 3
3. 3 3 4
4. 4 4 5

Pokud je zapotřebí testovat podmínku až na konci cyklu, používá se modifikovaný cyklus while, tentokrát ve tvaru do ... while (viz ukázka).

<?php
 $i=1;
 do {
   echo ($i);
   $i++;
   }
 while ($i < 5);
?>

Tabulka pro tuto ukázku je stejná jako v předchozí ukázce. Jaký je tedy rozdíl mezi těmito dvěma zápisy? V prvním případě (cyklus while) nemusí být podmínka před prvním průchodem splněna, kód uvnitř složených závorek se tedy neprovede. U druhého případu (cyklus do ... while) nejprve kód provede a potom jej teprve testuje, tzn. že cyklus se provede vždy alespoň jednou!

31.08.2007, 13:06 vytvořil Administrator