| Výuka > Úvod do PHP > Cyklus for |

Cyklus for

Syntaxe těchto cyklů je následující:

<?php
  for (inicializace; podmínka; posun)
   { příkazy }
?>

První výraz cyklu for je tzv. inicializace - jako hodnotu tedy nastavujeme na počátku. Hodnota tohoto výrazu se nastaví pouze jednou, a to před prvním průchodem cyklu. Druhý výraz je podmínka, která se vyhodnocuje před každým průchodem cyklem. Pokud je tento výraz vyhodnocen (na základě řídící proměnné) jako pravda, provede se tělo cyklu, v opačném případě se cyklus ukončí. Třetí výraz se provádí vždy na konci každého průchodu cyklem, používá se obvykle pro inkrementaci či dekrementaci řídící proměnné, která byla na začátku cyklu inicializována.

<?php
  for ($i=1; $i < 5; $i++)
  {
   echo ($i * $i);
  }
?>

Ukázka provádí výpočet druhé mocniny čísla od 1 do 4, viz následující tabulka:

průběh cyklem hodnota $i na začátku cyklu co se zobrazí po provedení $i * $i hodnota $i na konci cyklu
1. 1 1 2
2. 2 4 3
3. 3 9 4
4. 4 16 5

31.08.2007, 13:08 vytvořil Administrator