| Výuka > Úvod do PHP > Čtení ze souboru |

Čtení ze souboru

V určitých případech nepožadujeme vypsání celého souboru, ale nějaké jeho části. Použít je možné např. funkci fread() pro čtení řetězce ze souboru o zadané délce. Syntaxe je:

fread(identifikátor, délka)

31.08.2007, 13:36 vytvořil Administrator