| Výuka > Úvod do PHP |

Úvod do PHP

V tomto kurzu se seznámíte se základy programovacího jazyka PHP do takové míry, abyste byli schopni mu částečně porozumět a například si vyrobit jednoduchou aplikaci na generování tabulek.

Vstupní znalosti: uživatelská práce s počítačem v prostředí MS Windows, znalost (X)HTML. Výhodou je znalost JavaScripti či jiného strukturovaného programovacího jazyka.

Obsah

 1. Instalace serveru
 2. Spuštění serveru
 3. Nastavení serveru
 4. Ukončení serveru
 5. Jazyk PHP
 6. Zápis PHP
 7. Výpis řetězce
 8. Proměnné v PHP
 9. Komentáře
 10. Únikové (escape) sekvence
 11. Datové typy
 12. Konstanty
 13. Operátory
 14. Větvení programů - příkaz if
 15. Větvení programů - příkaz switch
 16. Cykus while
 17. Cykus for
 18. Formuláře
 19. Práce se soubory
 20. Zavření souboru
 21. Výpis souboru
 22. Čtení ze souboru
 23. Zápis do souboru
 24. Pohyb uvnitř souboru
 25. Práce s řetězci
 26. Generování tabulky

31.08.2007, 13:40 vytvořil Administrator