| Výuka > Úvod do internetu > WWW - World Wide Web |

5. WWW - World Wide Web

čili World Wide Web (volně přeloženo - Svět opředený pavučinou) je mezinárodní počítačová síť pro sdílení a předávání informací mezi klienty.

Každý počítač (klient i server), jež je součástí Internetu, má svojí specifickou adresu - tzv. IP adresu, což je 32 bitová adresa (např. 81.0.233.80). Tato adresa je na internetu vždy jedinečná, tedy nemůže se opakovat pro dva různé servery tatáž IP adresa.

Protože se číselné IP adresy poměrně špatně pamatují, byl zaveden systém tzv. doménových jmen, který umožňuje identifikovat jednotlivé počítače pomocí strukturovaného jména reprezentujícího i jeho umístění z hlediska správy sítě (např. www.markonet.cz)

Každý server je součástí určité domény, tzv. TLD (Top Level Domain).

Tak jako má každý počítač svou IP adresu, mají i jednotlivé WWW stránky svou URL (Uniform Resource Locator) adresu. Je to úplná adresa k dané stránce (např. http://www.markonet.cz/vyuka/uvod/internet_05.html), která udává typ použitého protokolu, název serveru a domény na níž je WWW stránka, která je reprezentovaná příslušným souborem, uložena a cestu k ní.

Hypertext

  • nelinearita dokumentů
  • odkazy
  • procházení WWW systémem

Multimédia

  • grafika
  • zvuk
  • video

30.08.2007, 15:10 vytvořil Administrator