| Výuka > Úvod do internetu > Prohlížeč WWW stránek |

4. Prohlížeč WWW stránek

Prohlížeč zejména slouží k zobrazování WWW stránek. V současné době je vyrábí řada firem, z nichž nejznámější jsou:

Prostředí většiny prohlížečů je velmi podobné, což usnadňuje uživatelům jejich obsluhu. My se seznámíme s prohlížeči MS Internet Explorer a Netscape Navigator.

Jelikož je ale u obou prohlížečů použita jiná architektura, docházelo v jejich dřívějších verzích k určitým rozdílům v zobrazování WWW stránek. Proto je výhodné používat vždy aktuální verze, které jsou k dispozici jak na Internetových stránkách, tak i např. na CD discích, které bývají součástí některých, nejen počítačových, časopisů (a zároveň i doplněné o opravné záplaty z důvodu bezpečnosti).

Díky své politice obsáhla firma Microsoft většinu trhu (únor 2004 přibližně 95% uživatelů internetu - zdroj OneStat) se svým prohlížečem MS Internet Explorer a je tedy možné se s ním setkat častěji, než s ostatními prohlížeči.

Dále jsou popsány ovládací části dvou prohlížečů (tzv. šestkové verze) - MS Internet Exploreru a Netscape Navigatoru.

 Ovládání prohlížeče MS Internet Explorer 6

Ovládání prohlížeče MS Internet Explorer 6

 Ovládání prohlížeče Netscape 6.2

Ovládání prohlížeče Netscape 6.2

Prohlížeč umožňuje též tisknout prohlíženou stránku, ukládat ji na disk, ale i ukládat soubory nabízené ke stažení z Internetu.

Pokud potřebujete zkopírovat nějaký text ze stránky do textového editoru, využívá se pro tuto činnost počítačové schránky (Clipboardu). Pro kopírování do schránky se používá kombinace kláves [Ctrl]+[C], pro vložení ze schránky [Ctrl]+[V]. Nesmíte zapomenout na důležitou věc - to co kopírujete MUSÍ být označeno!

02.09.2007, 18:41 vytvořil Administrator