| Výuka > Úvod do internetu > Filozofie internetu |

2. Filozofie internetu

  • Data musí být doručena na správné místo
  • Data musí být doručena celistvá a bez chyb
  • Nezáleží na cestě, kudy data putují

 Mapa Internetu - vysvětlení filozofie Internetu

Mapa Internetu - vysvětlení filozofie Internetu. Zkuste nalézt všechny cesty, které vedou z počítače v Evropě do počítače na Antarktidě.

02.09.2007, 18:39 vytvořil Administrator