| Výuka > Úvod do internetu > Elektronická pošta (e-mail) |

7. Elektronická pošta (e-mail)

Elektronická pošta je velkým konkurentem kamenné pošty zejména proto, že je několikanásobně rychlejší a levnější. V současné době se hovoří o zrušení telegramů, což způsobil právě e-mail a SMS textové zprávy.

E-mailová adresa má např. následující tvar:

martin.korous @ seznam.cz
adresa poštovní přihrádky   poštovní server (poskytovatel.doména)

Pro správu elektronické pošty je možné využít dvou prostředků:

  • WWW rozhraní (prohlížeče)
  • E-mailového klienta

Oba mají své klady a zápory. WWW rozhraní je vždy po ruce, ovšem v případě vytáčeného připojení k internetu je nutné platit za dobu strávenou na internetu i při psaní dopisu. E-mailový klient se může k internetu připojit, rozeslat a přijmout poštu a opět se odpojit. Číst i psát dopisy pak můžeme i off-line (bez připojení k internetu), což je samozřejmě hospodárnější.

Každá elektronická zpráva odpovídá následujícímu schématu:


Komu: (To:)
Kopie: (Cc:)
Skrytá kopie: (Bcc:)
Předmět: (Sub:)
Tělo zprávy

Bývá slušností se na závěr každé elektronické zprávy podepsat. Poštovní klienti obsahují i tzv. signaturu, která je přidána pod text a obsahuje jakousi Vaší vizitku. Tato vizitka je obyčejný text, který by měl obsahovat základní údaje o Vaší osobě (jméno, příjmení, tituly, či jiné kontakty). Kromě toho je možné každý elektronický dopis nechat podepsat digitálně, k čemuž se používají speciální podpisové a šifrovací klíče (PGP).

Pokud chcete poslat elektronickou zprávu více adresátům a přitom nechcete, aby ostatní viděli, komu ještě byla zpráva doručena, můžete využít funkce skryté kopie (Bcc:). Tato funkce musí být ovšem dostupná.

Na každou elektronickou zprávu je možné odpovědět (Re:) nebo jí můžete předat dále (Fw:). V těchto případech se před původní text automaticky umístí speciální značky (většinou značka >). Vaše připomínky či vzkazy se pak píší nad tento zvýrazněný text (už bez značky >).

30.08.2007, 15:18 vytvořil Administrator