| Výuka > Tvorba WWW stránek > Úvod |

Úvod

Nejdůležitější otázkou, kterou je třeba si v začátcích klást, je co od tvorby WWW stránek očekávám. Pokud si chcete vytvořit jednoduchou WWW stránku bez podrobnější znalosti HTML (HyperText Markup Language), postačí Vám pro její vytvoření "jednoduchý" textový editor, který umí převést vytvořený dokument do HTML kódu. To umožňuje např. MS Word od verze 7, přičemž při instalaci tohoto programu je nutné nezapomenout vybrat Možnost tvorby WWW stránek. MS Word umožňuje vytvářet WWW stránky metodou WYSIWYG (What You See Is What You Get - volně přeloženo "co vidíš to dostaneš").

Další variantou je seznámení se složitějším programem firmy Microsoft ®, kterým je MS FrontPage.

Pokud ale hodláte proniknout do programovacího jazyka HTML, mnohem názornější je seznámit se přímo s programovým kódem a tedy s tzv. TAGY (značkami).

Existuje celá škála jednoduchých HTML editorů, které umožňují sestavit celý kód WWW stránky s využitím nabídek či tlačítek reprezentujících konkrétní značky. Tyto programy však nejsou 100% komplexní a většinou neumí využívat všech možností, které nabízí konkrétní značka. Reprezentanty těchto programů jsou např. HTML-Kit, CuteHTML, HE!, Gomer, HomeSite atp.

Sečteno, podtrženo - programovat můžete s využitím různých nástrojů, přičemž většina jich není zadarmo a mají své klady i zápory. Nejjednodušší je použití jakéhokoli ASCII editoru, kterým je i Poznámkový blok (Notepad), jež je součástí MS Windows.

 Schéma práce s Poznámkovým blokem a prohlížečem při tvorbě WWW stránky: V PB provést změnu, tu ULO®IT, přepnout do prohlížeče, zde obnovit

Schéma práce s Poznámkovým blokem a prohlížečem při tvorbě WWW stránky:
V PB provést změnu, tu ULO®IT, přepnout do prohlížeče, zde obnovit

Obsluha tohoto editorku je velmi snadná. Pro naše účely postačí základní znalost stromové struktury a práce se soubory. HTML kód budeme zapisovat do Poznámkového bloku, každou provedenou změnu je poté nutno uložit, aby bylo možné její vliv pozorovat v prohlížeči WWW stránek (např. MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, atp.)

Pokud vytváříte více WWW stránek, je nezbytné, aby tzv. navigační stránka (stránka, jejíž obsah se bude dále větvit) byla uložena do souboru, jehož název je index nebo default a nese příponu .htm nebo .html. To je dáno konkrétním webovským serverem, na němž budou tyto stránky veřejně prezentovány. Tomuto souboru se někdy říká domovská stránka a je to první stránka, se kterou se čtenář setká po zadání internetové adresy do prohlížeče WWW stránek.

V dalších částech se seznámíte s jazykem HTML v4.01. V současné době se jedná o poslední verzi HTML, kterou postupně nahrazuje jazyk XHTML (Extensible HyperText Markup Language). Dále popisované celky jsou s menšími odchylkami použitelné i pro přechod na XHTML, proto pokud proniknete do tajů HTML, nebude pro Vás do budoucna přechod na XHTML nijak složitý. Některé drobnosti z XHTML si ovšem ukážeme již zde, abyste získali příslušné návyky, které se budou do budoucna hodit.

Na závěr bych na Vás ještě rád apeloval - Lepší než stránka bez jakékoli informační hodnoty je žádná stránka.

02.09.2007, 18:52 vytvořil Administrator