| Výuka > Tvorba WWW stránek > Tělo - body |

Tělo - <body>

Do těla HTML dokumentu se zapisuje vlastní obsah WWW stránky, který je možno formátovat obdobně jako v textovém editoru. Zkuste si napsat, např. v Poznámkovém bloku či v jiném ASCII editoru, výše zmiňovanou básničku a do těla se například podepište celým svým jménem. Všechno to, co jste zapsali do editoru nyní musíte uložit. Uložený dokument musí mít příponu htm nebo html. Editor nyní můžete zavřít a v prohlížeči WWW stránek otevřete soubor, který jste před chvílí uložili. V okně prohlížeče by se mělo zobrazit pouze Vaše celé jméno čili text, který jste uvedli do těla stránky (mezi párovou značku <body>).

Chcete-li nyní provést nějaké další změny v dokumentu, zvolte v prohlížeči v nabídce Zobrazit - Zdroj (Zdrojový kód). Tím se spustí Poznámkový blok a do něj se otevře zobrazený HTML soubor. Pokud provedete změny v kódu, nezapomeňte znovu soubor uložit a v prohlížeči musíte tyto změny tlačítkem Obnovit zviditelnit.

V prohlížeči jsou nastaveny tzv. standardní hodnoty, kterými se pak řídí zobrazování HTML stránek. Pokud chcete tato nastavení změnit, můžete to provést přímo v HTML pomocí tzv. parametrů. Parametry se vpisují přímo ke značce, oddělují se mezerou a existuje nepsané pravidlo, které říká, že názvy parametrů a jejich hodnot se píší malými písmeny (v XHTML je to povinné pravidlo). Hodnota příslušná k parametru se píše do uvozovek (v XHTML je to opět povinné pravidlo).

Vyzkoušejte si následující příklad. Zobrazte zdrojový kód HTML dokumentu, který jste před chvílí vytvořili a ke značce <body> přidejte první parametr bgcolor=" ".

Tento parametr nám nastaví barvu pozadí WWW stránky. Hodnotou tohoto parametru je právě konkrétní barva. Tato barva se zadává dvojím způsobem - ten jednodušší je zapsáním anglického názvu barvy (např. zelená = green), druhý způsob je o něco málo složitější. Každá barva je vyjádřena šestimístným HEXadecimálním číslem, které vzniklo ze tří barevných složek (#RRGGBB). Před tímto číslem se musí psát speciální znak, kterému se říká křížek nebo zahrádka (" # "). Více se o barvách dozvíte v článku Grafika pro Internet.

Dalším parametrem je text=" ". Tento parametr se používá stejným způsobem, jako parametr předchozí. Nastavuje barvu běžného textu na WWW stránce.

Parametr background=" " nastavuje na pozadí WWW stránky obrázek. Tento obrázek může být uložen buď místně (je součástí WWW prezentace) nebo vzdáleně (na určitém místě Internetu). Je li obrázek místní, hodnotou tohoto parametru je název souboru s obrázkem vč. jeho cesty. ! Pozor ! Nikdy nevypisujte cestu ve tvaru "C:\Dokumenty\pes.gif". Pro výpis cesty se používá lomítková notace a tzv. pravidlo potápěče., o němž bude zmínka v souvislosti s obrázky.

Pokud je obrázek umístěn na Internetu, hodnotou tohoto parametru je tzv. URL adresa, což je zápis uvádějící typ protokolu, adresu a název souboru s příslušnou cestou k WWW stránce
(např. background="http://www.markonet.cz/pages/vyuka/uvod-do-internetu/world.gif")

Parametr link=" " nastavuje barvu nenavštíveného odkazu, parametr vlink=" " nastavuje barvu navštíveného odkazu a parametr alink=" " nastavuje barvu aktivního odkazu.

Pokud požadujete, aby WWW stránka byla zobrazena v okně prohlížeče v konkrétní vzdálenosti od levého a od horního okraje prohlížeče, dá se toto nastavit s pomocí parametrů leftmargin=" " a topmargin=" ".

Posledními parametry jsou onload=" " a onunload=" ", které při načtení stránky či při opuštění stránky spustí příslušný skript (ten může např. spustit nějaké nové okno - jako třeba reklamní).

Nyní již syntaxe párové značky <body>:

<body bgcolor="barva" text="barva"
   background="obrázek"
   leftmargin="počet_bodů"
   topmargin="počet_bodů"
   link="barva" alink="barva" vlink="barva"
   onload="skript" onunload="skript"> </body>

30.08.2007, 19:10 vytvořil Administrator