Titulní stránka www.MARKOnet.cz

Symboly alias entity

Symbol Znak Popis
" " Uvozovky
& & Ampersand
&lt; < Znaménko menší
&gt; > Znaménko větší
&nbsp;   Tvrdá mezera
&Agrave; À Agrave
&agrave; à agrave
&Aacute; Á A s čárkou
&aacute; á a s čárkou
&Acirc; Â A se stříškou
&acirc; â a se stříškou
&Atilde; Ã A s tildou
&atilde; ã a s tildou
&Auml; Ä Přehlasované A
&auml; ä Přehlasované a
&Aring; Å Aring
&aring; å aring
&AElig; Æ AE
&aelig; æ ae
&Ccedil; Ç Cedilla
&ccedil; ç cedilla
&ETH; Ð Eth
&eth; ð eth
&Egrave; È Egrave
&egrave; è egrave
&Eacute; É E s čárkou
&eacute; é e s čárkou
&Ecirc; Ê E se stříškou
&ecirc; ê e se stříškou
&Euml; Ë Přehlasované E
&euml; ë Přehlasované e
&Igrave; Ì Igrave
&igrave; ì igrave
&Iacute; Í I s čárkou
&iacute í i s čárkou
&Icirc; Î I se stříškou
&icirc; î i se stříškou
&Iuml; Ï Přehlasované I
&iuml; ï Přehlasované i
&micro; µ Mikro
&Ntilde; Ñ N s tildou
&ntilde; ñ n s tildou
&Ograve; Ò Ograve
&ograve; ò ograve
&Oacute; Ó O s čárkou
&oacute; ó o s čárkou
&Ocirc; Ô O se stříškou
&ocirc; ô o se stříškou
&Otilde; Õ O s tildou
&otilde; õ o s tildou
&Ouml; Ö Přehlasované O
&ouml; ö Přehlasované o
&Oslash; Ø Přeškrtlé velké kolečko
&oslash; ø Přeškrtlé malé kolečko
&szlig; ß Německé dvojité s
&THORN; Þ Thorn
&thorn; þ thorn
&Ugrave; Ù Ugrave
&ugrave; ù ugrave
&Uacute; Ú U s čárkou
&uacute; ú u s čárkou
&Ucirc; Û U se stříškou
&ucirc; û u se stříškou
&Uuml; Ü Přehlasované U
&uuml; ü Přehlasované u
&Yacute; Ý Ypsilon s čárkou
&yacute; ý ypsilon s čárkou
&yuml; ÿ Přehlasované ypsilon
&uml; ¨ Přehláska
&macr; ¯ macron
&acute; ´ Horní čárka
&cedil; ¸ cedilla
&iexcl; ¡ Obrácený vykřičník
&iquest; ¿ Obrácený otazník
&middot; · Středový bod
&brvbar; ¦ Roura
&laquo; « Znak pro začátek citace
&raquo; » nak pro konec citace
&para; Odstavec
&sect; § Paragraf
&copy; © Copyright
&reg; ® Registrační známka
&sup1; ¹ 1 jako horní index
&sup2; ² 2 jako horní index
&sup3; ³ 3 jako horní index
&times; × Křížek
&divide; ÷ Dělení
&frac14; ¼ Jedna čtvrtina
&frac12; ½ Jedna polovina
&frac34; ¾ Tři čtvrtiny
&ordf; ª Ženská řadová číslovka
&ordm; º Mužská řadová číslovka
&not; ¬ Logická negace
&deg; ° Stupeň
&plusmn; ± Plusmínus
&curren; ¤ Měna
&cent; ¢ Cent
&pound; £ Libra
&yen; ¥ Yen
&Delta; Δ Delta
&fnof; ƒ Označení funkce
&Omega; Ω Omega
&OElig; ΠOE
&oelig; œ oe
&Scaron; Š S s háčkem
&scaron; š s s háčkem
&Yuml; Ÿ Přehlasované Ypsilon
&circ; ˆ Stříška
&tilde; ˜ Tilda
&ndash; n pomlčka
&mdash; m pomlčka
&hellip; Tři tečky
&lsquo; Levý apostrof
&rsquo; Pravý apostrof
&ldquo; Levé horní uvozovky
&rdquo; Pravé horní uvozovky
&trade; Obchodní známka
&radic; Odmocnina
&infin; Nekonečno
&int; Integrál
&part; Parciální derivace
&ne; Nerovnost
&le; Menší nebo rovno
&ge; Větší nebo rovno
&sum; Suma
&permil; Promile
&pi; π Pí (Ludolfovo číslo)