| Výuka > Tvorba WWW stránek > Struktura WWW stránky |

Struktura WWW stránky

Každá WWW stránka se skládá ze dvou částí:

  • hlavička
  • tělo

Struktura každé stránky (pracovně jsem si ji pojmenoval básnička) pak vypadá následovně:

<html>
<head>
 <title> Text titulku </title>

</head>

<body>

</body></html>

Na začátku básničky se HTML představí a na konci se rozloučí párovou značkou <html>. Uvnitř této párové značky jsou pak dvě zmiňované části - hlavička (ohraničená párovou značkou <head>) a tělo (ohraničené párovou značkou <body>). Stejně tak, jako Vaše tělo má jednu hlavu a jedno tělo, tak i HTML dokument má jednu párovou značku <head> a jednu párovou značku <body>.

Zajisté jste již zaregistrovali, že značky jsou tvořeny speciálními závorkami (znaménka menší a větší), mezi těmito závorkami je název značky a ukončovací značka je doplněna lomítkem (/). V HTML nezáleží na tom, zda název značky napíšete velkými nebo malými písmeny, ovšem v XHTML je předepsáno, že názvy značek se píší malými písmeny. Zde bude první návyk, jež získáte pro Vaše další studium XHTML, který se týká velikosti názvů značek.

Pro zjednodušení práce s psaním znamének menší a větší je možné použít jednoduchou klávesovou zkratku, kterou lze použít, pokud máte nastaveno české rozložení kláves a vypnutý CapsLock:

  • znaménko menší - [pravý ALT]+[<]
  • znaménko větší - [pravý ALT]+[>]

Takovýchto zkratek je mnohem více.

HTML podporuje tzv. komentáře, které slouží pro vložení poznámek do kódu, jež se nebudou v prohlížeči zobrazovat. Komentářů se také využívá např. při ladění stránky, kdy část kódu uzavřete do komentáře a on bude vynechán při zobrazování v prohlížeči. Zápis komentáře vypadá následovně:

<!-- komentář může mít i více
     řádků, které jsou uzavřeny
     do této speciální značky -->

 

30.08.2007, 19:00 vytvořil Administrator