| Výuka > Tvorba WWW stránek > Seznamy a výčty |

Seznamy a výčty

Seznamy a výčty v HTML jsou to samé jako odrážky a číslování v textových editorech.

Seznam se definuje párovou značkou <ul>. Vše, co bude mezi těmito značkami bude seznam. Jednotlivé položky seznamu od sebe oddělujeme párovou značkou <li>. Kolikrát se tedy v definici seznamu objeví párová značka <li> tolik položek bude seznam mít.

Značka <ul> může být obohacena o parametr type=" ", jež udává typ odrážky. Může nabývat tří hodnot:

parametr s hodnotou typ
type="circle" prázdné kolečko
type="disc" plné kolečko
type="square" plný čtvereček

Syntaxe definice seznamu je následující:

<ul type="typ_odrážky">
 <li> První položka seznamu </li>
 <li> Druhá položka seznamu </li>
 <li> Třetí položka seznamu </li>
 ...
 <li>  n-tá položka seznamu </li>
</ul>

Výčet se definuje párovou značkou <ol>, která je velmi podobná značce pro definici seznamů, a proto pro ni platí stejná pravidla.

Syntaxe pro definici výčtu je následující:

<ol type="typ_číslování"
    start="začátek_číslování">
 <li> První položka výčtu </li>
 <li> Druhá položka výčtu </li>
 <li> Třetí položka výčtu </li>
 ...
 <li>  n-tá položka výčtu </li>
</ol>

Parametr type=" " definuje způsob číslování.

parametr s hodnotou typ
type="A" A., B., C., ...
type="a" a., b., c., ...
type="I" I., II., III., ...
type="i" i., ii., iii., ...
type="1" 1., 2., 3., ...

Parametrem start=" " nastavíme počáteční číslování výčtu (pouze v HTML).

U značky <li> je možné použít parametr value=" ", který nastaví přímo konkrétní číslo u prvku ve výčtu.

Na závěr si ještě ukážeme tzv. definiční výčty. Definiční výčet obsahuje vždy pojem a jeho vysvětlení. Definiční výčet je ohraničen párovou značkou <dl>.

Značka <dt> definuje pojem a značka <dd> vysvětlení.

Syntaxe definičního výčtu je následující:

<dl>
 <dt> První pojem </dt>
  <dd> Vysvětlení prvního pojmu </dd>
 <dt> Druhý pojem </dt>
  <dd> Vysvětlení druhého pojmu </dd>
 ...
 <dt> n-tý pojem </dt>
  <dd> Vysvětlení n-tého pojmu </dd>
</dl>

30.08.2007, 19:19 vytvořil Administrator