| Výuka > Tvorba WWW stránek > Pravidlo potápěče |

Pravidlo potápěče

Nejprve trochu povídání kolem a kolem. Rozhodli jste se, že letní prázdniny strávíte se svým přítelem (přítelkyní) na Bahamských ostrovech a budete pátrat po tajemném pokladu (v našem případě se jedná o obrázek či nějaký dokument), který se nachází někde u ostrova. Dohodli jste si příslušnou strategii - jeden z Vás se bude vždy potápět a druhý bude zaznamenávat, kde právě jste do lodního deníku. Pokud se budete potápět, nahlásíte vždy na palubu, kde jste a tam to bude zapsáno příslušným názvem (v našem případě to bude název adresáře do kterého vstupujete).

Jelikož se nebudete jen potápět směrem dolů, ale občas se také budete muset vynořit, dohodli jste se spolu, že každé vynoření bude zaznamenáno symbolem dvou teček (..).

Každé zanoření nebo vynoření si pak Váš přítel (přítelkyně) takříkajíc odškrtne, což zaznamená do deníku obyčejným lomítkem (/).

Jelikož nemůžete pod hladinou být neomezeně dlouho, tak jste se také dohodli, že pokud se budete chtít potápět jinde, musíte se vynořit na hladinu (překontrolujete se potápěčskou výbavu) a teprve potom se budete opět potápět.

To je konec povídání a nyní již hurá do potápění.

Existují tři případy, kdy chceme použít pravidlo potápěče:

  1. obrázek je ve stejném místě jako HTML dokument
  2. obrázek je umístěn v místní složce
  3. obrázek je umístěn v jiné složce než místní

Představte si následující stromovou strukturu, na níž si jednotlivé případy popíšeme.

 Ukázková stromová struktura

Ukázková stromová struktura

Obrázek je ve stejném místě jako HTML dokument

V tomto případě chcete např. v souboru index.html zobrazit obrázek logo.gif. Tehdy můžete nechat potápěče klidně se kochat mořskými vlnami a nemusíme ho nutit potápět či se vynořovat. V lodním deníku tedy nebude nic odškrtnuto, neboť poklad byl na aktuální hladině. V HTML souboru tedy bude v místě, kde je definováno vložení obrázku, parametr s následující hodnotou src="logo.gif")

Obrázek je umístěn v místní složce

Místní složkou je myšlena jakákoli složka uvnitř složky WWW. Pokud chcete v souboru index.html zobrazit obrázek ze složky OBR s názvem kocour.jpg, tentokrát musíte potápěče přinutit ponořit se ještě hlouběji než je. Toto vnoření zapíšete tak, že za název složky vepíšete lomítko (/) a až za něj název souboru i s příponou tak, jak ukazuje parametr s následující hodnotou: src="OBR/kocour.jpg".

Můžete též vyzkoušet složitější případ, kdy chcete v souboru index.html zobrazit obrázek pic001.jpg, jež je umístěn ve složce DOVOLENA, která je součástí složky OBR. Tehdy se bude muset potápěč ponořit ještě hlouběji, než v předchozím případě. V HTML se to zapíše následovně: src="OBR/DOVOLENA/pic001.jpg".

Obrázek je umístěn v jiné složce než místní

Tento případ je jeden z nejsložitějších. Představte si, že chcete v souboru Martin.html, který je umístěn ve složce Vzkazy, zobrazit obrázek pic002.jpg, jež je součástí složky DOVOLENA a ta je součástí složky OBR. Tentokrát se potápěč pěkně zapotí.

Potápěč je tedy ponořen ve složce Vzkazy a musí se vynořit výše a poté se opět ponořit, tentokráte ale na jiné místo. Vynoření se tedy zaznamená podle dohodnutého způsobu (..) a podle toho, o kolik úrovní se musí potápěč vynořit, se také za sebe vypíše tolik těchto symbolů.

Náš případ by tedy vypadal následovně: potápěč se musí jednou vynořit a dvakrát zanořit, než se dostane k pokladu. V HTML se to tedy zapíše následovně: src="../OBR/DOVOLENA/pic002.jpg".

Dvě vynoření by potápěč musel vykonat tehdy, pokud by např. v souboru patek.html měl být zobrazen obrázek obr003.jpg. Tehdy by zápis v HTML vypadal následovně: src="../../OBR/DOVOLENA/obr003.jpg".

První symbol (../) znamená vynoření ze složky PETR, druhý symbol pak znázorňuje vynoření se složky Vzkazy.

Na závěr ještě jedno důležité upozornění: V názvech souborů (i adresářů) nepoužívejte diakritiku (háčky a čárky), mezery a další zakázané znaky. Jejich názvy do HTML kódu pište tak, jak jsou fyzicky vytvořeny (adresář PETR není totožný s adresářem petr nebo Petr či dokonce PetR).

02.09.2007, 19:06 vytvořil Administrator