| Výuka > Tvorba WWW stránek > Odstavce |

Odstavce

Odstavec bývá spíše delší úsek textu a mívá určité vlastnosti, jako je např. způsob zarovnání. Pro zápis textu v odstavci se obvykle používá patkové písmo (serif), což je písmo, na jehož spodní lince jsou tzv. "patky", které tvoří pomyslný řádek. Oči tak při čtení nepřeskakují mezi jednotlivými řádky. Příkladem takového písma je Times New Roman či Courier New (Courier New bývá také označován jako rodina písma monospace - neproporcionální písma).

Odstavec se zadefinuje párovou značkou <p>. Obdobně, jako nadpis, můžeme i odstavec zarovnávat s využitím parametru align=" ".

hodnota význam
align="center" zarovnání na střed řádku
align="left" zarovnání k levému okraji
align="right" zarovnání k pravému okraji
align="justify" zarovnání do bloku

I když se dnes běžně setkáte na webu s textem zarovnaným do bloku, nedoporučuje se tento způsob zarovnání používat, neboť tak vynikají nežádoucí typografické prohřešky, jako jsou řeky v textu, velká vzdálenost slov od sebe atp.

Syntaxe párové značky <p> je následující:

<p align="způsob_zarovnání"> </p>

30.08.2007, 19:15 vytvořil Administrator