| Výuka > Tvorba WWW stránek > Nadpisy |

Nadpisy

Nadpis bývá krátký a výrazný, proto se s výhodou používá tzv. bezpatkové písmo. Bezpatkové písmo je takové, které nemá na spodní lince "patky". Příkladem je písmo Arial, System či Tahoma (obecně - sans-serif). Nadpis se definuje v HTML párovou značkou <hčíslo>, kde číslo udává stupeň nadpisu, který může být v rozsahu 1 až 6 (viz následující obrázek)

 Ukázky nadpisů h1 až h6

Ukázky nadpisů h1 až h6

Pokud chcete nadpis zarovnat obdobně jako v textovém editoru, používá se k tomuto účelu parametr align=" ", který může nabývat následujících hodnot:

hodnota význam
align="center" zarovnání na střed řádku
align="left" zarovnání k levému okraji
align="right" zarovnání k pravému okraji

Syntaxe párové značky <hčíslo> je tedy následující:

<hčíslo align="způsob_zarovnání"> </hčíslo>

02.09.2007, 18:53 vytvořil Administrator