| Výuka > Tvorba WWW stránek > META informace |

META informace

V závěru se opět vracím k hlavičce dokumentu, kde se definují tzv. META informace. Zapisují se jako nepárová značka s parametry name=" " nebo http-equiv=" " v kombinaci s dalším parametrem content=" ". Jejich obsah se na WWW stránce nezobrazuje, slouží pouze jako informace pro prohlížeč, server nebo vyhledávací roboty atp. V další části si některé META značky stručně popíšeme.

Nastavení kódování (např. českého)

<meta http-equiv="content-type"
   content="text/html; charset=iso-8859-2">

Atribut charset= nastavuje příslušný typ použitého kódování na WWW stránce. Pro Česky psané stránky se nejčastěji používají dvě kódování:

 • charset=iso-8859-2
 • charset=Windows-1250

Více se o kódování můžete dozvědět na serveru www.cestina.cz.

Klíčová slova

Klíčová slova se používají pro vyhledávače. Pokud zadáte některé z klíčových slov, které máte uvedeno v tomto seznamu, s největší pravděpodobností vyhlkedávač zařadí i Vaši stránku do výsledků vyhledávání. Zde jen jedna poznámka - všeho s mírou, netvořte zbytečně dlouhý seznam klíčových slov. Postačí jich 5 - 7 nejdůležitějších.

<meta name="keywords" lang="cs"
   content="klíčová, slova, ...">
<meta name="keywords" lang="en"
   content="keywords, another, keyword, ...">

Pokud používáte jazykovou mutaci stránek, pak můžete tuto META značku doplnit o parametr lang=" " jež určuje v jakém jazyce klíčová slova zadáváte.

GoogleBot

Speciální META informace určená pouze pro vyhledávač Google. Má za úkol ovlivnit způsob a zápis Vašich stránek do tohoto vyhledávače.

<meta name="googlebot"
   content="nosnippet,noarchive">

Parametr content=" " může obsahovat následující hodnoty:

 • snippet - vypisovat úryvky ze stránky
 • nosnippet - nevypisovat úryvky ze stránky
 • archive - archivovat verzi stránek v archivu Google
 • noarchive - nearchivovat verzi stránek v archivu Google

Popis obsahu stránky

Jedná se o text, který bude zobrazen ve vyhledávači jako úryvek z Vaší stránky. Pokud se neuvede, většinou vyhledávač zobrazí textovou informaci uvedenou na začátku těla Vaší stránky.

<meta name="description"
   content="Popis obsahu stránky">

Autor

<meta name="author" content="Martin Korous">

Copyright ©

<meta name="copyright" content="MARKOnet">

Datum vytvoření

<meta name="date" content="2004-02-18">

Indexování vyhledávacími roboty

<meta name="robots" content="index">

Parametr content=" " může obsahovat následující hodnoty:

 • noindex - obsah stránky nebude indexován
 • index - obsah stránky bude indexován
 • nofollow - odkazy nebudou sledovány
 • follow - odkazy budou sledovány

Platnost stránky

Používá se zejména u zpravodajských webů nebo u stránek, jejichž obsah se velmi často (mnohdy i několikrát denně) mění. Udává, kdy vyprší platnost této stránky.

<meta http-equiv="expires"
   content="Mon, 16 Feb 2004 20:05:00 GMT">

Neprovádět cachování

<meta http-equiv="cache-control"
   content="no-cache">

<meta http-equiv="pragma"
   content="no-cache">

Přesměrování

<meta http-equiv="refresh"
   content="4;URL=http://www.markonet.cz">

Za 4 sekundy proběhne automatické přesměrování na zadanou URL adresu.

30.08.2007, 19:45 vytvořil Administrator