| Výuka > Tvorba WWW stránek > Hypertextové odkazy |

Hypertextové odkazy

Odkaz v prohlížeči poznáte podle kurzoru. V místě, kde je odkaz, má kurzor tvar ručičky se vztyčeným ukazováčkem. Odkaz můžete nalézt buď v textu (tzv. textový odkaz), kde bývá standardně odlišen barvou a podtržením nebo může být odkazem i obrázek (tzv. obrázkový odkaz) nebo jeho určitá část (tzv. klikací mapa).

Odkaz může ukazovat na různá místa v internetu, na další Vaše internetové stránky nebo obrázky či jiné dokumenty. Pro definici odkazu se používá párová značka <a>, která má několik parametrů, z nichž parametr href=" " je povinný. Udává místo, kam se má odkaz přesunout. Hodnotou tohoto parametru tedy může být buď URI adresa nebo např. odkaz na e-mailovou adresu.

Důležitým parametrem je title=" " který přidá k odkazu titulek (bublinová nápověda). Setkat se můžete ještě se zastaralým parametrem target=" ", kterým se zapisovalo, kam se má příslušný odkaz otevřít (do konkrétního rámce - Frames nebo třeba do nového okna). Od otevírání do nového okna (target="_blank") se postupně ustupuje s ohledem na zrakově postižené nebo na čtenáře, kteří používají ke čtení Vašich WWW stránek např. počítače do dlaně nebo jiná mobilní zařízení.

Syntaxe značky pro hypertextový odkaz je následující:

<a href="URI_adresa"
  target="cíl_zobrazení"
  title="textový popisek odkazu"> </a>
<a name="značka_pro_interní_odkaz"> </a>

Již dříve jsem uvedl, že hypertextový odkaz může odkazovat na konkrétní e-mailovou adresu. Takovýto odkaz se zapíše ve tvaru href="mailto:emailova@adresa".

Pokud chcete při předání e-mailové adresy do poštovního programu přidat ještě dalšího příjemce, za e-mailovou adresu přijde parametr cc=dalsi@prijemce.domena. Dále ještě můžete zadat předmět parametrem subject=text a do těla zprávy vložit text parametrem body=text. Jednotlivé parametry se oddělují znakem &.

Ukázka pak vypadá následovně: (pište do jednoho řádku!)

<a href="mailto:martin.korous@seznam.cz?
     cc=martin.korous@markonet.cz&
     subject=Odpověď na anketu&
     body=správná odpověď:"> </a>

30.08.2007, 19:41 vytvořil Administrator