| Výuka > Tvorba WWW stránek > DTD |

DTD - Document Type Definition

Každý profesionální autor WWW stránek by měl mít toto své dílo tzv. validované, tzn. zkontrolované po stránce kódu. K tomu mu napomáhá DTD - definice typu dokumentu, jež obsahuje řadu pravidel, předepsaných struktur a povolených zápisů odpovídajících příslušné verzi (v našem případě HTML). Aby mohl validátor WWW stránku zkontrolovat, musí na začátku souboru (ještě před značkou <html>) být definiční řádek, obsahující pokyny pro validaci kódu.

Validátor dokáže používat tří různě přísných pravidel:

  • Strict - Nejpřísnější pravidlo, DTD neobsahuje žádné elementy ani atributy, které slouží pro definici vizuálního vzhledu dokumentu (např. elementy font, center a atributy jako align či color).
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//CS"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  • Transitional - DTD obsahuje všechny elementy a atributy HTML kromě těch, které se používají pro rozdělení okna prohlížeče na rámy (frames).
<!DOCTYPE HTML PUBLIC
   "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//CS"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  • Frameset - DTD se používá na stránkách, které rozdělují okno prohlížeče do několika rámů pomocí elementu frameset.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC
   "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//CS"
   "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Validátor můžete používat jak on-line (např. na adrese validator.w3.org), tak si jej můžete stáhnout pro off-line použití (např. CSE HTML Validator Lite, který je určen pro příležitostné a neprofesionální HTML autory nebo jemu podobný, ale více komplexnější Total Validator).

Další informace se můžete dočíst přímo na www.w3c.org.

01.09.2007, 08:25 vytvořil Administrator