| Výuka > Správa uživatelských dat > Zálohování |

Zálohování

Nyní již víte, co je to stromová struktura, co jsou to soubory, fragmentace nebo kontrola chyb, a proto je nutné zmínit ještě jeden velmi podstatný proces spojený s daty - zálohování. Zálohování je proces, při kterém svá důležitá data zaznamenáte na jiné paměťové médium, než je např. pevný disk. Zálohu svých dat oceníte zejména při havárii vašeho pevného disku, kdy může dojít k takovému porušení jeho struktury, kdy se data "ztratí". Existuje celá řada automatizačních programů, které provádějí zálohování, ovšem vy si jej můžete provádět i pravidelně sami např. překopírováním. Záloha vytvořená na pevném disku není bezpečná, neboť pokud disk havaruje, kolaps se zajisté vaší záloze nevyhne. V současné době máte k dispozici celou řadu paměťových médií počínaje disketami (i když ani ty nepatří mezi ta nejspolehlivější), CD-disky či CD-RW a konče např. magnetickými páskami.

Zálohování se provádí s ohledem na citlivost Vašich dat. Pokud tedy máte data, která pro Vás mají velkou cenu, určitě byste zálohování měli provádět častěji (některé firmy např. zálohují i několikrát denně).

Pro přiblížení zálohování vám představím tzv. třímédiové denní zálohování. Předpokládám, že data, která budu zálohovat, se vždy vejdou na jedno médium, a zvolím si to nejběžnější - CD-RW (tzv. přepisovatelný CD disk). Pro tyto účely mi postačí 3 tato média, která si označím čísly 1 až 3.

Zálohování začnu provádět např. v pondělí. Data si tedy zazálohuji na disk označený číslem 1. V úterý si vezmu disk s číslem 2 a na něj provedu zálohování. Ve středu sáhnu opět po disku č. 1 a starou zálohu přepíši zálohou novou. Ve čtvrtek zálohu z disku č. 2 vymažu a opět ji nahradím zálohou aktuální. V pátek vezmu disk označený číslem 3 a na něj provedu zálohu (jedná se o tzv. týdenní zálohu, neboť na tento disk ukládám vždy data za celý týden).

Pokud kdykoli během týdne dojde k poškození dat, mám možnost použít zálohu z předchozího dne, případně sáhnout po páteční záloze z minulého týdne. Vše je shrnuto v následující tabulce:

číslo disku kdy byla záloha provedena
1 pondělí
2 úterý
1 středa
2 čtvrtek
3 pátek

31.08.2007, 14:23 vytvořil Administrator