| Výuka > Správa uživatelských dat > Stromová struktura |

Stromová struktura

Proč je zapotřebí ovládat problematiku stromové struktury? Zejména proto, že stromová struktura přehledně vyjadřuje hierarchickou strukturu dat v počítači (a nejen tam) a zároveň umožňuje jejich systematické třídění. Stromová struktura může být buď jednoduchá nebo i velmi složitá a rozvětvená. Každý uživatel si svá data může třídit podle vlastního klíče a proto je možné rozdělit příslušná data do různě složitých struktur. Cílem ovšem je, aby vytvořená struktura byla pochopitelná i pro ostatní uživatele, kteří se s ní případně setkají a mají v ní něco nalézt.

Stromová struktura se vytváří na základě tzv. složek (někdy též označovaných starším názvem adresáře). Pro připomenutí uvádím, jak se složka vytvoří (prostřednictvím Průzkumníka):

  1. V místě, kde má být vytvořena (Pracovní plocha, pevný disk, disketa, atp.), kliknete pravým tlačítkem myši (dále jen PTM) a zvolíte Nový objekt - Složka.
  2. Zadáte její budoucí název (text Nová složka přepíšete)
  3. Ukončíte zadávání (klávesou Enter nebo kliknutím LTM kdekoli mimo tuto ikonu)

Pokud budete potřebovat uvnitř této složky vytvořit složku další (tzv. podložka nebo podadresář), nejprve poklepáním levého tlačítka myši (dále jen LTM) tuto složku otevřete a poté zopakujete předchozí postup. Tím tedy vytváříte soustavu složek, které se říká stromová struktura.

Každé paměťové médium (disketa, pevný disk, CD-disk, atp.) použitelné k ukládání dat obsahuje tzv. kořen (bývá označován za názvem příslušné diskové jednotky zpětným lomítkem). Na základě tohoto kořene (kořenového adresáře) si uživatel vytváří svůj vlastní strom (stromovou strukturu) a je tedy umístěn v celé hierarchické struktuře na nejnižším místě (stejně jako kořen stromu v přírodě). Každé paměťové médium poté obsahuje pouze jeden kořen (kořenový adresář), do něhož se obvykle ukládají soubory, nesoucí informace vztažené k tomuto médiu (např. popis nebo poznámky k programu uloženém na CD diku, instalační soubor programu, konfigurační soubory obsahující důležité informace pro chod programu či operačního systému, atp.).

Nejčastěji vlastnosti stromové struktury oceníte např. při práci s dokumenty v textovém editoru. Vaše textové dokumenty obsahují různé typy informací a podle jejich obsahu by měly být umístěny do příslušné složky na zvoleném paměťovém médiu. Vhodně zvolené umístění dokumentů oceníte až po nějaké době, kdy začnete hledat dokument, který jste již jednou psali či upravovali a nyní se k němu budete vracet. Pokud jej máte uložen ve složce obsahující stovky souborů podobného charakteru, bude jeho hledání trvat déle než v případě, kdy tato složka bude ještě rozdělena do menších částí (podadresářů) obsahujících mnohem méně souborů. I na základě značně rozvětvené stromové struktury je práce s daty mnohem jednodušší a intuitivnější.

Několikráte se v předchozím textu objevily pojmy soubory, dokumenty atp. Jsou to pojmenování konkrétních dat uložených pro jejich pozdější použití, mající určitou informační hodnotu. Data (např. text pořízený v textovém editoru) se ukládají na paměťové médium ve formě souboru. Současně tento soubor nese informace o datu a čase jeho poslední změny a tzv. atributy (soubor pouze pro čtení - R, systémový soubor - S, skrytý soubor - H, archivovaný soubor - A).

31.08.2007, 14:19 vytvořil Administrator