| Výuka > Správa uživatelských dat > SCANDISK |

SCANDISK

V souvislosti zejména s chybami na pevném disku se setkáte také s pojmem scandisk. Jedná se vlastně o program, který má za úkol zkontrolovat uložená data na pevném disku a případné nesrovnalosti se skutečností či chyby napravit. Nejčastěji se s tímto programem setkáte v okamžiku, kdy dojde k tzv. zamrznutí počítače nebo k jeho nekorektnímu vypnutí. Již v základním kurzu nebo i jinde jste se dozvěděli, že veškeré programy včetně operačního systému se při svém spuštění zavádí (nahrávají) do operační paměti, neboť ta je mnohem rychlejší než disková paměť. Pokud např. spustíte textový editor a v něm začnete psát nějaký dokument, pokud jej po každém znaku neukládáte na paměťové médium, vždy mezi jednotlivými uloženími jsou data uložena právě v operační paměti. Pokud za této situace dojde k restartování či vypnutí počítače, dojde k tomu, že některé části zpracovávaného souboru jsou již uloženy a některé ještě nikoliv. Tím dojde k chybnému záznamu neboť pevný disk bude obsahovat nekonzistentní údaje (opět doufám, že odborníci prominou toto zjednodušení). Program Scandisk má za úkol takovéto ztracené fragmenty nalézt a informovat o nich uživatele (nabídne jejich uložení či odstranění).

31.08.2007, 14:22 vytvořil Administrator