| Výuka > Správa uživatelských dat > Defragmentace |

Defragmentace

Při ukládání dat si operační systém vybírá místo, kam bude soubor uložen, ovšem ukládání není kompaktní, ale soubor může být rozdělen na několik částí, které jsou uloženy v různých místech určených na médiu pro zápis (dalo by se říci, že si vlastně sám jednotlivé části souboru rozhází a udělá si v nich jakýsi nepořádek, ve kterém se vyzná pouze on sám). Odborníci přes operační systémy mi doufám prominou toto zjednodušené vysvětlení. Takto "rozházené" části souboru se poté při požadavku na práci s ním vyhledají, což ovšem trvá nějakou dobu. Tomuto "rozházení" se říká fragmentace a její složitost má vliv na přístupovou rychlost k datům. Proto je součástí operačního systému program, který nechává na uživateli, aby si "jednou za čas" udělal v datech pořádek - médium tedy defragmentoval (jedná se zejména o pevné disky). Tento program v operačním systému MS Windows naleznete v nabídce Start - Programy - Příslušenství - Systémové nástroje - Defragmentace disku. Po zvolení příslušné jednotky, kterou hodláte defragmentovat se zkontroluje její struktura a poté začne někdy až několikahodinové "uklízení rozházených dat".

Před vlastní defragmentací disku výrobce operačního systému doporučuje ukončit všechny spuštěné programy a uložit si rozdělanou práci, případně provést i zálohu dat na jiné něž toto médium.

Bohužel není možné stanovit, jak často se má defragmentace provádět, neboť každý uživatel pracuje s různými daty, s větším či menším počtem souborů, častěji nebo méně častěji ukládá nové a nové soubory atp. Obecně ale platí, že pokud zrovna nemáte co na práci a máte pocit, že defragmentaci jste ještě neprováděli nebo si na její provádění už ani nevzpomínáte, je to právě ten okamžik, kdy ji provést.

31.08.2007, 14:20 vytvořil Administrator