| Výuka > SIPVZ > Volitelný modul Publikování na internetu > ČKD / FAQ > Nastavení FTP připojení pro IW FTPort Client |

Nastavení FTP připojení pro IW FTPort Client

Po nainstalování a spuštění IWFTPORTu si nejprve vytvořte Novou stanici, abyste již příště tyto údaje nemuseli zadávat.

 Ikona Připojení

Klikněte tedy v hlavním okně na první ikonku v panelu nástrojů - Připojení - čímž vyvoláte dialogové okno Seznam stanic, kde jsou předdefinovány některé FTP servery a vy si zde můžete přidat servery další, včetně toho v Pedagogickém centru na učebně.

Na jedné z úvodních lekcí volitelného modulu jste obdrželi od lektora následující údaje, které teď budete potřebovat:

  • adresa FTP serveru
  • uživatelské jméno
  • přístupové heslo

Nyní si tedy vytvoříte novou stanici podle následujícího obrázku v bodech 1 až 5.

 Seznam stanic

Seznam stanic

Nejprve tedy klikněte na tlačítko Nová stanice (1) a zadejte její název (2). Vezměte si k ruce potřebné údaje a vepište je do příslušných kolonek (3 - adresa, 4 - vaše uživatelské jméno, 5 - vaše tajné heslo). Po zadání těchto údajů si program vaši stanici zapamatuje a při příštím spuštění a vyvolání Seznamu stanic již vaše bude nadefinována a stačí stisknout tlačítko Připojit (v obrázku je zvýrazněno šipkou).

Důležité upozornění - některé FTP servery využívají pro přenos dat tzv. pasivní režim. Náš server na učebně také využívá tohoto režimu, a proto si musíte ještě přímo v programu tento režim nastavit!

V hlavním okně programu klikněte do nabídky Nastavení - Možnosti (nebo též klávesa F10). Vyhledejte záložku FTP protokol, zaškrtněte Pro přenos dat použít "passive mode" a nastavení odsouhlaste tlačítkem OK.

 Nastavení

Seznam stanic

 Ikona Odpojení

Nyní se již můžete pokusit o připojení. Pokud již provedete to, co potřebujete na serveru, nezapomeňte se odpojit třetím tlačítkem v panelu nástrojů.

06.09.2007, 16:48 vytvořil Administrator