| Výuka > SIPVZ > Volitelný modul Publikování na internetu > ČKD / FAQ |

ČKD / FAQ

Otázka: Co publikovat na internetu?

Odpověď: Na internetu má smysl publikovat pouze zajímavé informace, neboť ty nezajímavé nejspíš nikoho zajímat nebudou a návštěvnost Vašich stránek nebude nijak potěšující. Rozhodně by tedy Vaše stránky měly mít nějaký nápad a smysl. Úspěšné WWW stránky mají jednak svůj okruh čtenářů a také jsou snadno dostupné i pro další potencionální čtenáře, kteří po Vašich informacích pátrají (vyhledávají je).

Otázka: Jak publikovat na internetu?

Odpověď: K publikování se na internetu využívá zejména dvou technik - vlastních WWW stránek případně použití blogu, redakčního systému atp. Pokud se rozhodnete pro publikování na internetu, rozhodně by Vaše snaha neměla skončit vytvořením WWW stránek, které se již dále nebudou rozrůstat či je nebudete aktualizovat. K čemu jsou zastaralé informace, když již nenabízíte nové? (např. výsledky přijímacího řízení staré 5 let a ty z poslední doby zveřejněny nejsou nebo seznam učitelů, kteří již dávno ve škole neučí atp.)

Otázka: Kdo může publikovat na webu?

Odpověď: Kdokoli bez rozdílu věku, rasy či přesvědčení, ovšem musí mít určité teoretické znalosti o publikování. Jednoduché publikování tedy může zrealizovat i začátečník, ovšem rozsáhlejší systémy jsou určeny spíše pro odborníky, kteří mají větší přehled a hlubší znalosti jednotlivých technik publikace a příslušného oboru (např. WWW stránky školy by měl nejlépe spravovat informatik, který zná pravidla přístupnosti, použitelnosti, informační architektury, stylistiky, optimalizace, atp.)

Otázka: Co je to Dogma W4D?

Odpověď: Jedná se o soukromou iniciativu webdesignerů směřujících k přístupným, bezbariérovým a přehledným dokumentům na internetu. Více informací naleznete na www.pixy.cz/dogma.

Otázka: Co je to Blind Friendly Web?

Odpověď: Projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, jehož cílem je umožnit zrakově postiženým snadnější orientaci na WWW stránkách a poukázat na principy bezbariérového webu. Více informací naleznete na www.blindfriendly.cz.

Otázka: Co je to SEO?

Odpověď: Optimalizace stránek pro vyhledávače, na jejímž základě jsou Vaše stránky pohodlněji vyhledávány a ukládány na přední místa v katalozích a vyhledávačích. Obsahuje celou řadu tipů (některé z nich shrnul Vít Dlouhý ve svém článku SEO - 9 tipů k vylepšení on-page faktorů), jak pracovat s obsahem a strukturou WWW stránek. Další zdroje - vyhledavace.info/seo-faq, www.orisek.net/seo

Otázka: Co je to blog (weblog)?

Odpověď: Velmi jednoduchý způsob publikace v prostředí webu bez hlubších znalostí HTML či jiných programovacích technik. Někdy je též označován jako deníček, založený na chronologických článcích a reakcích na ně. Většinou veřejně vyjadřuje osobní názory a pocity vydavatele. Některé blogovací systémy naleznete v odkazech.

Otázka: Co je to HTML a XHTML?

Odpověď: Jsou to tzv. značkovací jazyky pro tvorbu WWW stránek. HTML je ve svém vývoji ukončeno (je již překonáno - deprecated) a nahrazuje se právě jazykem XHTML, jakožto budoucím standardem pro práci s dokumenty.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi HTML a XHTML?

Odpověď: XHTML je mnohem přísnější než HTML. Přechod z HTML na XHTML je velmi jednoduchý, stačí si pamatovat následující pravidla:

  1. značky jsou párové, proto nezapomínat na jejich ukončení
  2. původně nepárové značky (např. <br>) musí být také ukončeny (např. <br />)
  3. značky i parametry se píší malými písmeny
  4. vnořené značky se nesmí překřížit s původními (značka, která byla zapsána dříve skončí později než značka, která byla mezi ně vnořena - např. <b><i> </i></b>)
  5. všechny parametry musí mít hodnotu
  6. hodnoty parametrů musí být uzavřeny do uvozovek
  7. pro speciální znaky (otazník, menší, dolar, atp.) se používají entity
  8. skripty nebo definice CSS nesmí být uzavřena do komentáře

Otázka: Co jsou to kaskádové styly (CSS)?

Odpověď: Kaskádové styly umožňují efektivní formátování a popis podoby WWW stránek, neovlivňují však vlastní obsah dokumentů. Používají se např. pro definici jednotného vzhledu website či pro specialitky, které není možné prostřednictvím HTML či XHTML vytvořit.

Otázka: Co je to layout?

Odpověď: ... vzhled a uspořádání jednotlivých prvků WWW stránky či celého website (např. navigační část, část pro reklamu, tělo stránky, informační část, atp.). Dnes se nejčastěji řeší prostřednictvím CSS.

Otázka: Co je to website?

Odpověď: Website je sada několik WWW stránek, které jste vytvořili a jsou součástí jedné webové prezentace. Všechny soubory (HTML, obrázky, dokumenty atp.), které jsou součástí webovské prezentace pak přenesete na internet.

Otázka: Kam mohu umístit své WWW stránky?

Odpověď: Nejlépe na internet! Celá řada firem nabízí tzv. webhosting, což je vlastně prostor na internetu (vymezená část na serveru), kam máte možnost umístit své WWW stránky. Realizuje se buď zdarma (tzv. freehosting) nebo jako placená služba.

Otázka: Kam mohu umístit své WWW stránky zdarma?

Odpověď: Na internetu je spousta freehostingových programů, které si můžete objednat přímo na serverech v české doméně (doména .cz). Některé z nich jsou uvedeny v odkazech.

Otázka: Co je to HTTP?

Odpověď: HTTP je protokol, který zajišťuje přenos dat ze serveru ke klientovi (do Vašeho prohlížeče)

Otázka: Co je to FTP a SCP?

Odpověď: FTP je protokol zajišťující přenos dat mezi klientským počítačem a serverem. Prostřednictvím tohoto protokolu se např. ukládají WWW stránky na server. Pro práci s FTP je zapotřebí mít k dispozici specializovaný program (viz Software), který dokáže s tímto protokolem spolupracovat. Kromě programu ještě musíte vlastnit prostor na příslušném serveru, kde po registraci obdržíte údaje potřebné pro připojení k Vašemu účtu pomocí FTP (adresa FTP serveru, uživatelské jméno, heslo).

SCP je bezpečnější a mnohdy i rychlejší varianta přenosu souborů po internetu.

Otázka: Jak se mohu pomocí FTP připojit na učebnu a přenést tam svá data?

Odpověď: Budete potřebovat nějakého FTP klienta. Na semináři jsme si ukázali např. IW FTPort Client a jeho nastavení naleznete na samostatné stránce.

Otázka: Co je to validátor?

Odpověď: Validátor je nástroj porovnávající kód Vámi zadané WWW stránky se standardy a hlásí případné rozdíly. Pokud je kód bez chyb, můžete na své stránky umístit ikonku, která potvrzuje že kód je bezchybný a je v souladu s daným webovým standardem.

Otázka: Jaké typy obrázků se používají na WWW stránkách?

Odpověď: Prohlížeče většinou podporují tři grafické formáty GIF, JPG (JPEG) a PNG.

Ve zkratce lze GIF používat pro vlastnoručně namalované obrázky, screenshoty, tlačítka atp., zejména tedy pro obrázky s malou barevnou hloubkou (max. 256 barev). GIF podporuje transparentnost, prokládaný režim a hlavně jednoduché animace - tzv. animované GIFy.

Formát JPG se používá pro publikaci fotografií jak pořízených digitálním fotoaparátem, tak i skenovaných. Jeho barevná hloubka je dostatečná právě pro takovýto druh grafických informací. Podporuje tzv. progresivnost a je možné u obrázku v tomto formátu nastavovat stupeň komprese, čímž se mění jednak kvalita a zároveň i velikost výsledného souboru.

PNG měl být náhradou za GIF. Podporuje prokládání i transparentnost, ovšem animace ne. Díky možnostem práce s barevnou paletou je jeho použití univerzální.

Více informací se můžete dozvědět např. na semináři Zpracování grafiky pro WWW stránky.

Otázka: Co je to JavaScript?

Odpověď: JavaScript je jednoduchý skriptovací jazyk pracující na straně klienta (tedy ve Vašem prohlížeči). Umožňuje vytváření jednoduchých prográmků (skriptů) pro oživení WWW stránek. Ve spojitosti s (X)HTML a CSS se pak hovoří o tzv. dynamickém HTML (DHTML).

Otázka: Co je to PHP?

Odpověď: Tentokrát se opět hovoří o skriptovacím jazyce, ovšem pracujícím na straně serveru. Veškeré instrukce jsou provedeny a zpracovány serverem a do Vašeho prohlížeče je předán již jen výsledek zpracování. Tímto skriptovacím jazykem jsou např. vytvořeny některé elektronické obchody, katalogy, atp.

Otázka: Co je to použitelnost?

Odpověď: Použitelnost (usability) internetových stránek určuje, jak snadno se na nich uživatelé orientují, jak rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání a jaký uživatelský zážitek si z nich odnesou (zdroj: www.dobryweb.cz). Více informací můžete nalézt na anglicky psaném webu www.useit.com.

Otázka: Co je to přístupnost?

Odpověď: Přístupnost (accessibility) je jedna z klíčových vlastností webu, protože ne všichni uživatelé mají optimální technické vybavení, zobrazovací možnosti, zdravotní stav či správné zkušenosti (zdroj: www.dobryweb.cz). Přístupností WWW stránek se v ČR zabývá např. Blind Friendly Web nebo David Špinar na webu Přístupnost a v rámci Evropy vzniklo EuroAccessibility Consortium V USA existuje dokonce zákon pro přístupnost US SECTION 508.

Otázka: Jaké se používají nejčastěji kódování pro správné zobrazování českých znaků na WWW stránkách?

Odpověď: Nejčastěji to jsou kódování Windows-1250 a ISO-8859-2. První zmíněné kódování je určeno pro operační systém MS Windows a pokud vytváříte WWW stránky pod tímto OS, ve většině editorů se právě toto kódování používá. ISO kódování vychází původně z OS UNIX (Linux) a používá se i pod OS MacOS. Pro používání kódování je nutné jednak nastavit jeho typ v hlavičce stránky a jednak mít podporu na webovském serveru. Pokud se rozhodnete psát WWW stránky pod OS Windows v kódování ISO, musíte po jejím napsání ještě celou stránku překódovat, k čemuž je celá řada programů (na našem školení jste se setkali např. s programem Doctor's HTML Editor). Další informace ke kódování případně informace proč používat kódování ISO se můžete dočíst na webu www.cestina.cz.

06.09.2007, 16:49 vytvořil Administrator