| Výuka > SIPVZ > Volitelný modul Publikování na internetu |

Volitelný modul Publikování na internetu

Garantem tohoto volitelného modulu je Jednota školských informatiků na jejichž WWW stránkách můžete nalézt podrobné informace k tomuto modulu.

Od 4.2.2004 jsem certifikovaným lektorem tohoto VM a vlastním osvědčení číslo SIPVZ - PL - 20 s platností do 31.12.2006.

Tyto stránky byly sepsány jako podpůrné materiály určené pro posluchače volitelného modulu Publikování na internetu, kteří navštěvují toto školení v NIDV (dříve Pedagogické centrum) nebo ZVaS České Budějovice.

Každý účastník našeho školení obdrží na první lekci CD disk obsahující výukové materiály doporučené garantem volitelného modulu doplněné o další vhodné materiály určené pro toto školení.

V případě, že máte zajímavé nápady či zdroje vhodné pro tuto podporu, rád je zde zveřejním a předem za ně děkuji.

Závěrem bych rád upozornil, že se tato podpora neustále doplňuje o další materiály a jejím cílem není přepsání materiálů garanta volitelného modulu, ale jen diferencování určitých oblastí zájmů posluchačů.

  1. Software
  2. Odkazy
  3. ČKD / FAQ
  4. Náměty na závěrečné projekty
  5. Absolventské práce
  6. Kontakty

06.09.2007, 16:20 vytvořil Administrator