| Výuka > SIPVZ > Školení Z |

Obsah školení Z

Hardware (2 hodiny)

 • Princip práce počítače, základní pojmy (informace, bit, byte, software, hardware).
 • Základní části počítače a jejich funkce (procesor, operační paměť, pevný disk).
 • Další části počítače (disketová mechanika, CD/DVD mechanika, monitor, klávesnice, myš a další polohovací zařízení).
 • Přídavná zařízení (tiskárny, scanner, modem, reproduktory, mikrofon, dataprojektor, interaktivní tabule).
 • Zapojení počítače a připojení periferií.
 • Zapnutí a vypnutí počítače, hardwarový restart.
 • Údržba počítače (čištění monitoru, myši a klávesnice).
 • Počítačová síť (druhy počítačů, počítačová síť, server, pracovní stanice, síťová tiskárna).
 • Hygiena počítačového pracoviště (hygienické požadavky, ergonomie, bezpečnost).

Operační systém (7 hodin)

 • Software (operační systém, aplikační software)
 • Operační systémy (příkazový řádek, grafické uživatelské rozhraní, systémy Windows, Linux, Solaris, Mac OS).
 • Prostředí operačního systému (pracovní plocha, Hlavní panel, nabídka Start). Okna (aplikační, dokumentová, dialogová).
 • Aplikační okno (záhlaví, základní nabídka /panely nástrojů/, stavový řádek, posuvníky, pracovní plocha).
 • Manipulace s oknem (minimalizace, maximalizace, změna velikosti, přesun, zavření, přepínání mezi okny).
 • Klávesnice (rozmístění a významy kláves, speciální klávesy, myš a další polohovací zařízení).
 • Použití nápovědy (obsah, rejstřík, vyhledávání).
 • Soubor (program, datový soubor), složka. Popis souboru (jméno, přípona, velikost, datum vytvoření, atributy, umístění).
 • Struktura složek (vytvoření, odstranění, přejmenování, přesun a kopírování složky).
 • Zobrazení a řazení objektů ve složce.
 • Jednoduchý textový a grafický editor (Poznámkový blok, Malování), uložení souboru do složky.
 • Výběr, odstranění, přejmenování, přesun a kopírování objektů (složek, souborů).
 • Aplikace Schránka a Koš.
 • Ovládací panely (nastavení vlastností klávesnice a myši).
 • Přizpůsobení grafického rozhraní (pozadí, spořič obrazovky, nastavení).
 • Principy práce v lokální počítačové síti (uživatelé, přístup k datům a sdíleným zařízením).
 • Úvod do problematiky počítačových virů (antivirová prevence, zálohování dat).
 • Rozšiřující témata
 • Vyhledání souboru (podle části názvu, data vytvoření).
 • Komprimace a dekomprimace souborů.
 • Update systému (Windows Update, Office Update).
 • Údržba pevného disku (vyčištění disku, defragmentace).
 • Instalace a odebrání programu.

Výukové programové vybavení (2 hodiny)

 • Klasifikace a ukázky programového vybavení, možnosti využití na jednotlivých typech škol.
 • Začlenění výukového programu do výuky, výhody a nevýhody současných programů.
 • Evaluační web MŠMT.

Textový editor (9 hodin)

 • Prostředí textového editoru (dokument, panel nabídek, panely nástrojů, stavový řádek, měřítko zobrazení).
 • Zásady psaní textu v textovém editoru (stavební prvky dokumentu - písmeno, slovo, odstavec, přiřazení stylu odstavce).
 • Vytvoření nového dokumentu.
 • Uložení dokumentu, první uložení a pojmenování souboru, další ukládání.
 • Otevření a zavření uloženého dokumentu.
 • Pohyb v textu (myš, klávesnice).
 • Výběr části textu (pomocí myši, klávesnice).
 • Kopírování, přesun a odstranění části textu, práce se Schránkou.
 • Práce s několika otevřenými dokumenty (přepínání mezi nimi).
 • Formátování písma (písmo, řez, velikost, podtržení, barva, styl).
 • Formátování odstavce (zarovnání, odsazení, mezery, řádkování, tok textu).
 • Vzhled stránky (okraje, záhlaví a zápatí, datum a čas, číslování stránek, vložení konce stránky).
 • Číslovaný seznam a odrážky.
 • Tabulátory (druhy zarážek, vkládání pomocí Pravítka).
 • Jednoduché tabulky (vytvoření tabulky a její základní formátování).
 • Vyhledání a nahrazení řetězce v dokumentu.
 • Nastavení jazyka a kontrola pravopisu.
 • Základní typografická pravidla (kombinování písem, vázání odstavců, zvýraznění části textu apod.).
 • Tisk dokumentu.
 • Rozšiřující témata
 • Vkládání obrázku do dokumentu a jeho formátování (obtékání, ohraničení).
 • Vkládání symbolů a speciálních znaků.
 • Psaní textu do sloupců a textových polí.
 • Ohraničení a stínování textu.
 • Použití stávajících stylů odstavců.
 • Vytváření vlastních stylů.
 • Použití vestavěných šablon (životopis, dopis, ...).
 • Nastavení prostředí (zobrazení panelů nástrojů).

Internet (3 hodiny)

 • Co je to Internet, jak pracuje.
 • Základní pojmy při práci s Internetem (www stránky, e-mail, URL adresa, hypertextový odkaz).
 • Způsoby připojení počítače k Internetu.
 • Práce s www prohlížečem (panel Adresa, tlačítko Zpět, Předat k), pohyb po www stránkách.
 • Historie, Oblíbené položky.
 • Uložení a vytisknutí webové stránky.
 • Zkopírování a úprava textu a obrázku z Internetu.
 • Důležité české a zahraniční webové stránky.
 • Vyhledávání na Internetu.
 • Základní informace o bezpečnosti na Internetu.
 • Rozšiřující témata
 • Možnosti Internetu (státní správa na Internetu, virtuální obchody apod.).
 • Další nastavení internetového prohlížeče (domovská stránka, zabezpečení).

Elektronická pošta (2 hodiny)

 • Princip elektronická pošty (srovnání s klasickou poštou, e-mailová adresa).
 • Prostředí poštovního klienta (panel nabídek, panely nástrojů, základní nastavení).
 • Složky (doručená pošta, odeslaná pošta, koncepty, odstraněná pošta).
 • Struktura e-mailové zprávy (odesílatel, adresát, předmět, text zprávy).
 • Vytvoření a odeslání nové zprávy, pravidla pro psaní zpráv (diakritika).
 • Odeslání zprávy několika adresátům (kopie a slepá kopie).
 • Přiložení souborů ke zprávě (příloha).
 • Přečtení příchozí zprávy, uložení (otevření) přílohy.
 • Odpověď a přeposlání zprávy.
 • Vytvoření vlastních složek a uspořádání pošty v nich.

Uváděné hodinové dotace jsou jen orientační (i když byly prakticky v kurzech začátečníků vyzkoušeny). Rozšiřující témata jsou nepovinná a lektor je zařadí dle svého uvážení. Výše uvedená osnova školení je vytvořena v terminologii operačního systému Windows a kancelářského systému Office. Při výuce na základě jiných platforem si lektor osnovu a terminologii odpovídajícím způsobem upraví.

Zdroj E-gram

06.09.2007, 09:28 vytvořil Administrator